Zimowy konkurs SKO

Zimowy konkurs SKO

Szkolna Kasa Oszczędności działająca w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim to program nauki systematycznego oszczędzania skierowany do uczniów w wieku 6-13 lat. W ramach SKO uczniowie mają możliwość edukacji ekonomicznej oraz prezentacji swoich talentów poprzez udział w konkursach organizowanych przez opiekuna SKO w naszej szkole. W tegorocznej-zimowej edycji konkursu SKO uczniowie prezentowali swoje umiejętności literackie w formie wierszyków i rymowanek o oszczędzaniu. Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkoły podstawowej, a prace konkursowe odznaczały się wysokim poziomem artystycznym. Jury postanowiło nagrodzić Annę Hyjek uczennicę kl.Va za wierszyk pt. „Oszczędzanie”, na drugim miejscu znalazła się Julia Krupa uczennica klasy VIa, trzecie miejsce zajęła Patrycja Ślońska z klasy IIIb, a wyróżnienie zdobyła Angelika Jarosz z klasy Va. Wszystkie prace uczniów można podziwiać na gazetce szkolnej SKO. Serdecznie zapraszamy do miłej lektury!

Opiekun SKO: p.Joanna Józwik

1 2