Zdalna Szkoła. Laptopy dla szkół rozdane.

Zdalna Szkoła. Laptopy dla szkół rozdane.

Zdalna Szkoła. Laptopy dla szkół rozdane.

W związku z realizacją przez Gminę Baranów Sandomierski Projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, otrzymaliśmy od Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,  sprzęt komputerowy tj. 6 sztuk laptopów marki Asus wraz z zestawem słuchawkowym o łącznej wartości 15.647,94 zł Otrzymany sprzęt posłuży naszym uczniom w procesie zdalnego nauczania. Zamknięcie Szkoły na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.  Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie do stacjonarnego nauczania,  sprzęt komputerowy  zostanie wykorzystywany w pracy codziennej.