XI edycja "Konkursu o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego"

XI edycja

Gminny Konkurs Literacki

„Ksiądz Jan od biedronki”

W czwartek 18 stycznia 2018 r. w gościnnych murach Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyła się XI edycja Gminnego Konkursu Literackiego „Ksiądz Jan od biedronki”.

Zaproszenie do udziału w konkursowych zmaganiach przyjęły wszystkie szkoły z naszej gminy – pięć szkół podstawowych oraz cztery gimnazja.

Tego dnia zaszczycili nas również swoją obecnością goście, którzy wzięli udział w pracach jury. Wśród nich znaleźli się: ks. Daniel Koryciński, który już od kilku lat obejmuje konkurs honorowym patronatem, ks. Proboszcz Andrzej Machowicz, pan Wojciech Gwoździowski, który tradycyjnie pełnił funkcję przewodniczącego jury oraz pani dyrektor Renata Domka, która wręczyła dyplomy nagrodzonym reprezentantom szkół.

Konkurs poprzedzony był uroczystym apelem upamiętniającym osobę oraz twórczość patrona naszych szkół – ks. Jana Twardowskiego. Scenariusz tej uroczystości miał formę wywiadu z ks. Janem, w którego rolę wcielił się Krystian Sekuła z klasy II a gimnazjum. Rozmowę z dziennikarką, którą zagrała uczennica tej samej klasy – Aleksandra Stawiarska, przeplatały wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów klasy VI a i VII a.

Po wzruszającej części artystycznej, uczniowie przystąpili do zmagań konkursowych. Pierwsza konkurencja – recytacja wybranego utworu poetyckiego ks. Jana Twardowskiego -  rozegrała się między uczniami szkół podstawowych. W tej kategorii pierwsze miejsce zajął reprezentant Publicznej Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim – Nikodem Szala-Jagiełło, drugie miejsce na podium należało do przedstawicielki szkoły w Ślęzakach – Patrycji Cebuli, trzecie natomiast zajęła uczennica szkoły w Woli Baranowskiej – Amelia Pęk.

Kolejna konkurencja w kategorii wiekowej klas 4 – 6 szkoły podstawowej obejmowała interpretację muzyczną wybranego wiersza ks. Twardowskiego. W tych zmaganiach jury pierwsze miejsce przyznało reprezentantce szkoły w Dąbrowicy – Hannie Hałce, drugie zajęła uczennica ze szkoły w Woli Baranowskiej – Michalina Pluta, trzecie wyśpiewało sobie trio ze Skopania – Julia Owoc, Natalia Rusek oraz Julia Bernad.

Po potyczkach szkół podstawowych przyszedł czas na rywalizację uczniów klas siódmych oraz gimnazjalnych. Pierwszą konkurencją w tej kategorii wiekowej był pojedynek wiedzowy na temat biografii ks. Jana od biedronki, druga zaś dziedzina związana była z przedstawieniem prezentacji multimedialnej dotyczącej również życia i twórczości naszego patrona. Po zaciętych zmaganiach reprezentantów poszczególnych szkół jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce uczennicom z baranowskiego gimnazjum – Aleksandrze Stawiarskiej i Karolinie Mroczek, drugie przypadło w udziale przedstawicielkom gimnazjum w Ślęzakach – Annie Marek i Agnieszce Kołodziej, trzecie miejsce zajęły reprezentantki gimnazjum w Woli Baranowskiej – Patrycja Sawa i Izabela Durda.

Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostali dyplomami oraz książkami. Wszyscy zaś uczestnicy zmagań konkursowych otrzymali dyplomy uznania oraz drobne upominki.

XI edycja Gminnego Konkursu Literackiego „Ksiądz Jan od biedronki” przeszła już do historii. Następna odbędzie się w przyszłym roku, ale już teraz zachęcamy do wzięcia w niej udziału.

Organizatorzy konkursu:

  1. Danuta Lis
  2. Danuta Kasperczyk
  3. Agata Surowiec
  4. Krzysztof Stawiarski