X edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

X edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

X edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia  odbędzie się 2 października 2020 roku.

 

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. Był to inny dzień niż zawsze, bo odbył się w reżimie sanitarnym. Nie przeszkodziło nam to jednak zmagać się z zadaniami, łamigłówkami i zabawami utrwalającymi umiejętności liczenia i posługiwania się znajomością tabliczki mnożenia.