Wycieczka do Krosna

Wycieczka do Krosna

11.05.2017 r. uczniowie klasy 5 i 6 szkoły podstawowej pod opieką p. Ryszarda Jarzębskiego i p. Grażyny Stępień wzięli udział w wycieczce do Krosna. Program wycieczki obejmował:

  • zwiedzanie Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, które należy do najciekawszych instytucji muzealnych nie tylko na Podkarpaciu, ale w skali całego kraju.
  • zwiedzanie ruin zamku kamienieckiego
  • spacer wśród majestatycznych skał w prządkowskim  rezerwacie przyrody nieożywionej

q

q

q