„WOLNI OD DYMU TYTONIOWEGO - kampania antynikotynowa

„WOLNI OD DYMU TYTONIOWEGO - kampania antynikotynowa

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, który przypada zawsze w trzeci czwartek listopada, stał się okazją do zorganizowania kampanii antynikotynowej w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. W działaniach profilaktycznych konieczne jest nie tylko mówienie o problemie palenia papierosów, ale podejmowanie wszelkich inicjatyw, aby uzmysłowić palaczom, że narażają siebie i innych na choroby. Poprzez włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Rzuć palenie razem z nami”, chcieliśmy zwrócić uwagę naszym wychowankom, iż palenie papierosów ma wpływ nie tylko na organizm samego palacza, ale szkodzi także osobom wdychającym dym papierosowy, tzw. biernym palaczom.

Współorganizatorami kampanii antynikotynowej pt.: „Wolni od dymu tytoniowego” w baranowskim Zespole Szkól były instytucje: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tarnobrzegu, Komenda Miejskiej Policji w Tarnobrzegu i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie.

W dniu 24.11.2015r. uczniowie mogli usłyszeć pogadanki profilaktyczne wygłoszone przez Pana Andrzeja Barnasia z KM Policji w Tarnobrzegu oraz Panią Katarzynę Tadrę specjalistę ds. profilaktyki uzależnień z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie. Prelegenci zwrócili uwagę na uwagę na aspekt prawny, zdrowotny i moralny palenia tytoniu oraz zasady zdrowego stylu życia. Ponadto przedstawiciele klas wzięli udział w quizie nt. szkodliwości palenia i mogli wygrać kosz jabłek dla swojej klasy. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy Va i Ia gimnazjum.

W realizację projektu kampanii włączeni zostali uczniowie klasy II i III gimnazjum którzy przedstawili montaż słowno – muzyczny, przybliżający historię obchodów Światowego Dnia Rzucenia Palenia oraz informacje na temat szkodliwości palenia papierosów. Uczennice zaśpiewały piosenki pt.: „Chłopaki nie palą” oraz „Antynikotynowa Stokrotka”.

Głównym punktem kampanii było rozstrzygnięcie konkursu antynikotynowego. Z inicjatywy powiatowego koordynatora ds. promocji zdrowia SANEPID w Tarnobrzegu Pani Małgorzaty Stefańskiej w miesiącu listopadzie przeprowadzony został konkurs na rymowankę/wiersz nt. szkodliwości palenia i promocji zdrowego stylu życia bez dymu tytoniowego. W konkursie wzięło udział 40 uczniów z klas IV, V i VI szkoły podstawowej oraz z klas I, II i III gimnazjum. Jury konkursu, składające się z przedstawicieli SANEPED w Tarnobrzegu, PPP w Nowej Dębie i pedagoga szkolnego, zdecydowało się nagrodzić 24 prace konkursowe oraz wyróżnić 16 uczniów. Patron nad konkursem na rymowankę/wiersz objęło Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

Rymowanki ←należy kliknąć aby wyświetlić dokument

Zasadniczą częścią dekoracji sal oraz prezentacji multimedialnej były jabłka i hasło: „Jabłko zamiast papierosa”. Jabłko możemy zaoferować naszym najbliższym, którzy palą. Możemy także na propozycję zapalenia odpowiedzieć propozycją zjedzenia jabłka, które ma wiele witamin. Dlatego wszyscy uczniowie otrzymali jabłka. Fundatorami owoców byli Pan Paweł Kondrat i Pan Bronisław Kondrat.

Dyrektor ZSiP w Baranowie Sandomierskim składa podziękowania Wszystkim zaangażowanym w przebieg kampanii antynikotynowej.

Maria Pietrzyk

dyrektor ZSiP w Baranowie Sandomierskim

Ewa Monika Szczepan

koordynator kampanii

1 2 3 4