Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

Tenis stołowy rozwija inteligencję fizyczną. Jest znakomitym środkiem rozwoju psychofizycznego dla dziecka, młodzieńca, osoby dorosłej i w podeszłym wieku. Tenis stołowy pomaga w rozwijaniu inteligencji, poprawie koordynacji ruchowej i budowaniu świadomości własnego ciała. Gra w tenisa stołowego rozwija koordynację  ręka-oko  i  kształtuje u zawodników takie same schematy, jakie mają miejsce przy przepisywaniu tekstu – jednoczesne obserwowanie i działanie. Oprócz tego gra w ping-ponga może pomóc dzieciom w walce z dysleksją typu wzrokowego, która staje się coraz bardziej powszechna. Tenis stołowy zwiększa również inteligencję dziecka, ponieważ wymaga opanowania szeregu taktycznych umiejętności: zasad, strategii, indywidualnego stylu gry. 18 marca 2017 r.  na sali gimnastycznej w ZSiP w Baranowie Sandomierskim odbył się XIX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.Turniej ten odbywał się w IV grupach wiekowych czyli szkoła podstawowa, gimnazjum, zawodnicy  powyżej 16 lat i osoby niepełnosprawne.Za organizacje turnieju odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego: Pan Robert Zarzycki i Pani Dorota Krzemień Barszcz.