Trzy krótkie dzwonki, czyli próbny alarm

"Bezpieczeństwo przede wszystkim"

Codziennie media donoszą o różnego rodzaju zagrożeniach, które czyhają na ludzi współczesnego świata. Słyszymy o pożarach, wybuchach, zamachach itp. Szkoła stanowi miejsce w którym przebywa zazwyczaj od kilku do kilkuset osób. Dorośli są zobowiązani do sprawnego przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej na wypadek zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznych - dzieci. Dlatego w środę 23 września w naszej szkole miał miejsce próbny alarm. Zgodnie z planem ewakuacji, uczniowie wraz z nauczycielami oraz pracownicy administracji i obsługi, opuścili budynek szkoły i udali się w bezpieczne miejsce -  plac zabaw poza terenem szkoły. Po sprawdzeniu przez panią wicedyrektor obecności na miejscu zbiórki wszystkich klas, nastąpił "upragniony" powrót do szkoły. Próbny alarm pozwolił na wyciągnięcie wniosków i sformułowanie wskazówek dla uczniów i pracowników,  które pozwolą w przyszłości jeszcze sprawniej dokonywać ewakuacji w przypadku zagrożenia.

1 2