"Tradycyjny sad" na podwórku szkolnym

Przegląd podjętych działań

Prezentacja zespołu zadaniowego "Sad w oczach pszczoły" (Power Point)

HISTORIA DZIEDZICTWA SADOWNICTWA ⇐ należy kliknąć aby wyświetlić prezentację

I. Budowanie zespołu

Powołaliśmy specjalny zespół do realizacji programu "Tradycyjny sad". W jego skład wchodzą Krzysztof Stawiarski, Edyta Babiuch Sroczyńska, Karolina Mroczek, Patryk Rojek, Karina Pluta, Aleksandra Stawiarska, Sebastian Ślęzak. Razem stworzyliśmy logo naszego projektu oraz wybraliśmy jego nazwę "Oldskulowy sad", czyli stary, tradycyjny sad.

Z propozycją wejścia do programu wyszła pani dyrektor, zaś zadania podjął się p. Krzysztof Stawiarski, który jest w naszej szkole bibliotekarzem i pedagogiem. Pan Stawiarski przyjął propozycję, ponieważ jest amatorem - pasjonatem starego sadownictwa. Posiada osiemdziesięcioletni sad, a jednocześnie ratuje od wielu lat umierające jabłonie poprzez szczepienie metodą przekazaną przez pierwszego właściciela sadu - jego dziadka. Propozycja padła na podatny grunt. Pozostali członkowie zespołu zgłosili się na ochotnika.

Patryk Rojek zajmuje się organizowaniem spotkań, a wraz z Sebastianem Ślęzakiem są odpowiedzialni za prowadzenie projektu od strony informatycznej i graficznej (zdjęcia). Dziewczyny: Karolina Mroczek, Karina Pluta, Aleksandra Stawiarska zajmują się promocją podjętych działań: redagowaniem tekstów, organizacja apelu.

II. Zdobywanie wiedzy

Zespół zadaniowy spotkał się 5 razy w szkole oraz 2 razy w domu poza terenem szkoły w celu dokładnego przestudiowania wytycznych programu "Tradycyjny sad", zdobywania wiedzy oraz zapoznania się z materiałami znajdującymi się w bibliotece szkolnej. Temat początkowo był trudny dla niektórych członków grupy. Tylko jeden chłopiec dysponował już wcześniej sporym zasobem wiedzy, ponieważ często pracuje w sadzie. Na szczególną uwagę zasługują dwie pozycje : "Cięcie drzew i krzewów owocowych. Gatunek po gatunku. Rok po roku" oraz ,,Szczepienie drzew i krzewów owocowych" autorstwa Jean-Yves Prat. Pozycje wyczerpują podstawową wiedzę na temat praktycznego prowadzenia i pielęgnacji drzew owocowych. Podczas zdobywania wiedzy dotarliśmy do materiałów w internecie na następujących stronach:

http://www.old.sadownictwo.com.pl/1201_Stare-odmiany

http://www.modr.pl/sub.php?mb=8&t=268

http://www.ogrodinfo.pl/tagi/stare-odmiany

http://www.tradycyjnazagroda.pl/ratujmy-tradycyjne-sady.html

http://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/sad_tradycyjny_wymagania_dotacje_formalnosci,3025.html

http://agroredakcja.pl/agroplatforma-odr/czy-warto-zakladac-tradycyjne-sady-przydomowe

http://www.klubnowodworski.pl/index.php/projekty/tradycyjne-sady

Pierwszym naszym działaniem było nawiązanie kontaktu z sadownikiem. Już dnia 30 września uczniowie klas VII ze szkoły podstawowej wraz ze szkolnym pedagogiem panem Krzysztofem Stawiarskim oraz panią Dorotą Krzemień Barszcz wybrali się z wizytą do miejscowego ogrodnika pana Antoniego Wdowiaka. Dzieci miały okazję zobaczyć piękne ogrody owocowe oraz różne odmiany jabłoni. Dowiedziały się,  jak należy hodować rośliny, jakiego potrzebują podłoża i w jaki sposób przebiega ich pielęgnacja. Nie mogło zabraknąć degustacji owoców.

III. Zaplanowanie sadu

Grupa zadaniowa "Oldskulowego sadu" po przeprowadzonej dyskusji zaproponowała lokalizację mini sadu na terenie przylegającym do szkoły od strony sali gimnastycznej. Działka o numerze ewidencyjnym 1030.  Atutem umiejscowienia sadu bezpośrednio przy szkole jest to, że teren jest ogrodzony i odgrodzony od naturalnych szkodników. Teren przyszłego ogrodu jest osłonięty bryłą budynku szkolnego, co dodatkowo będzie zabezpieczać rośliny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mróz i wiatr. Grupa zadaniowa będzie miała częsty i bezpośredni wgląd w rozwój szkolnego ogrodnictwa. O lokalizacji zadecydowało również to, że jest to teren na uboczu szkoły, jest nieeksploatowany przez dzieci i młodzież na co dzień. W sam raz na 5 drzew. Propozycja spotkała się z akceptacją pani dyrektor, która administruje terenem. Teren sadu 5 arów. Drzewa będą posadzone w linii prostej w odstępie sześciu metrów od siebie.

Do posadzenia wybraliśmy: antonówkę, szarą renetę, kosztelę, oliwkę żółtą czyli papierówkę oraz ‘czempion. Są to odmiany wytrzymałe na mróz, mało poddatne na choroby, parcha oraz mączniaka. Dodatkowo odmiany takie jak antonówka i czempion są dobrymi zapylaczami dla innych odmian jabłoni, dlatego posadzimy ich na przemian z pozostałymi drzewami

Jako rośliny towarzyszące na początek wykorzystamy: dziki bez, lawendę i szałwię. Dziki bez jest dobrym sposobem pozbycia się owocówki jabłkóweczki i owocówki śliwkóweczki. Lawenda i szałwia mają silną woń dzięki, której przyciągają wiele zapylaczy oraz chronią przed atakiem mszyc. Zostaną posadzone wzdłuż pasa jabłoni, tak aby, każda jabłoń miała po conajmniej jednej roślinie w pobliżu. W późniejszych latach kiedy korona będzie się rozrastać zostaną przesiedlone lub ponownie nasadzone (odnowione).

Po pozyskaniu posadzeniu drzewek, roślin towarzyszących oraz pozostałych materiałów teren i rośliny zostaną dokładnie zabezpieczone poprzez opalisadowanie oraz siatkę oczronną. Pnie drzewa będą zabezpieczone poprzez bilenie w okresie zimowo wiosennym z wykorzystaniem naturalnych materiałów jakimi są wapno, woda i glina. W późniejszych latach będziemy również odpowiednio przycinać i formować koronę drzew.

IV. Promocja projektu

Jako przedstawicielki szkolnego stowarzyszenia Odskulowy Sad  przybliżyłyśmy  uczniom podczas apelu historię dawnego sadownictwa. Następnie poinformowałyśmy o projekcie, w którym będziemy brać udział.  W skład naszego zespołu wchodzi 5 osób. Celem tej akcji jest wzbudzenie zainteresowania promocją starych odmian drzew owocowych. Podczas apelu została przedstawiona prezentacja wykonana przez zespół zadaniowy. W dalszej części przedstawiliśmy że naszym głównym zadaniem będzie zasadzenie pięciu jabłoni na ogólnodostępnym terenie naszej placówki szkolnej. Będziemy dążyć do tego, aby nie zaginęła tradycja starych drzew owocowych ponieważ przez stulecia były one podstawą funkcjonowania społeczności polskiej. Przedstawiłyśmy różnice  między dawnymi drzewami owocowymi od tych współczesnych?  Dlatego też skupiłyśmy się na tych „tradycyjnych” jabłkach – uprawianych bez żadnych substancji chemicznych, oprysków, wspomagaczy wzrostu.

Przedstawiłyśmy nasz projekt jako szansę przyczynienia się do zmiany dotychczasowego sposobu uprawy drzew owocowych. Zaprosiliśmy do udziału w naszym projekcie wszystkich, którym zależy na udziale w naszej akcji, co może dostarczyć wiele satysfakcji i być jednocześnie ciekawą przygodą. W apelu udział wzięła cała szkoła, to jest około 250 uczniów wraz z nauczycielami.

Działania podjęte przez grupę Oldskulowego sadu widoczne są na Facebooku "Oldskulowy sad" oraz na Facebooku szkoły, na stronie internetowej szkoły, kronice oraz gazetce szkolnej.

Link do naszego tradycyjnego sadu: https://www.facebook.com/oldskulowy.sad

Link do strony szkoły na facebooku: https://www.facebook.com/ZSiPBaranowSandomierski

Link do strony szkoły nie na facebooku: http://zsip.pl