Szczęśliwego Nowego Roku 2016

Szczęśliwego Nowego Roku 2016

"Cicha Noc, Święta Noc

Pokój niesie ludziom wszem..."

 

W tę Cichą Świętą Noc składamy życzenia,

abyśmy świętując Narodzenie Chrystusa

prawdziwie ujrzeli Jego chwałę

i otworzyli się  na Jego przemieniającą moc.

Pokój, radość i błogosławieństwo Narodzonego  Dzieciątka Bożego

Niech w Was trwa przez cały rok.

Życzą:

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim