ŚWIĘTO ZMARŁYCH

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

Od wielu lat w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim istnieje tradycja odwiedzania grobów przez uczniów wszystkich klas. Uczniowie wraz z wychowawcami  w ten sposób oddają cześć tym, którzy już odeszli. W sposób szczególny opiekują się grobami nauczycieli i osób związanych z historią naszej szkoły, a także żołnierzy, których ciała spoczywają na baranowskim cmentarzu.

Również nasi najmłodsi, czyli przedszkolaki w nawiązaniu do uroczystości Święta Zmarłych i Święta Odzyskania Niepodległości  udały się na pobliski cmentarz. Oddając hołd żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej. Dzieci  złożyły kwiaty, zapaliły znicze, oraz  minutą ciszy uczciły pamięć żołnierzy, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność, oddając życie w obronie ojczyzny.