Święto ekologii

Święto ekologii

XVIII Gminny Konkurs  Piosenki i  Poezji Ekologicznej

w Baranowie Sandomierskim  

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

7 maja 2018 roku już po raz XVIII  odbył się  Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej tym razem w  budynku baranowskiej szkoły. Pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu jest Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim na czele z dyrektorem panią mgr Marią Pietrzyk. Współorganizuje go również Urząd Miasta i Gminy.

Kolejny, bo już XVIII Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, obchodzonego na całym świecie  w rocznicę  uchwalenia aktu Czystego Powietrza oraz stworzenia Agencji Ochrony Środowiska.

Osiemnasta tegoroczna edycja konkursu przebiega pod hasłem PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – co doskonale wpisuje się w setną rocznicę obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tak też od 18 już lat w Baranowie Sandomierskim dzieci i młodzież z wielkim zaangażowaniem – piosenką, recytacją strof poetyckich oraz pracami plastycznymi - uczcili piękno otaczającej nas przyrody i wyrazili szacunek dla niej.

Gospodarz spotkania, dyrektor ZSiP w  Baranowie  Sandomierskim pani Maria Pietrzyk dokonała uroczystego otwarcia imprezy i życzyła uczestnikom udanych wystąpień, a licznie zgromadzonej publiczności - wspaniałych wrażeń artystycznych i zadumy nad otaczającym nas światem.

Dyrektor szkoły serdecznie przywitała  młodych artystów, zgromadzoną publiczność oraz przybyłych gości:

- Krzysztofa Pitrę - Wicestarostę Powiatu Tarnobrzeskiego,

- Marka Mazura – Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,

- Andrzeja Sycza – członka LOP w Tarnobrzegu

- Zofię Maziarz - kierownik biura ZO LOP w Tarnobrzegu

- Dariusza Chemla –kierownika  ZPWP w Baranowie Sandomierskim

- Zofię Badawikę – zastępcę kierownika GZUP

 

Konferansjerami zaś byli uczniowie klasy III a Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim – Maria Malinowska i Łukasz Kamuda,  którzy zawsze byli gotowi pomóc wszystkim uczestnikom na scenie oraz profesjonalnie wypełnili zadanie prowadzących to niezwykłe spotkanie.

Serdecznie przywitali zaproszonych gości i sponsorów, bez których organizacja święta piosenki i poezji ekologicznej byłaby niemożliwa. Do sponsorów konkursu należą:

-  Krzysztof Pitra - wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego,

-  Marek Mazur– Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,

-  Dariusz Chemel – kierownik ZPWP w Baranowie Sandomierskim,

-  Witold Tryczyński -Pilkington Automotive Poland w Chmielowie,

-  Maria Gwoździowska- właścicielka Księgarni w Baranowie Sandomierskim,

-  Marcin Madej– właściciel sklepu "Madej"

-  Krystyna i Jarosław Krzemień – właściciele Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych
w Baranowie Sand.,

 

W konkursie wzięło udział 62 uczestników w 4 kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III oraz IV-VII  szkół podstawowych, a także gimnazjaliści.

Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie:

Wojciech Gwoździowski- przewodniczący

Krzysztof Pawlik, Dariusz Chemel , Zofia Maziarz - członkowie

Prezentację piosenek ekologicznych rozpoczęła  najmłodsza grupa wiekowa - przedstawiciele 7 przedszkoli z terenu naszej gminy. Najmłodsi  artyści nie mogli się doczekać na swoje wystąpienia, które zostały przygotowane pod bacznym okiem pań przedszkolanek. Wysoki poziom występów przedszkolaków oczarował wszystkich – również komisję konkursową, która wszystkim 19 wykonawcom postanowiła przyznać zasłużone wyróżnienia, upominki oraz słodycze.

przedszkola

wykonawcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     piosenek

tytuł

piosenki

1. Publiczne Przedszkole

w Skopaniu

Liliana Gwoździowska

Bartosz Kołc

Zuzanna Obłoza

 

„Chroń przyrodę”

 

2.Publiczne Przedszkole

w Ślęzakach

 

Aleksandra Marek

Zuzanna Urbaniak

Bartłomiej Kaczak

 

„Skarby Polski”

 

3.Publiczne Przedszkole

w  Woli Baranowskiej

Błażej Guła

Tobiasz Guła

„Polska”

 

4.Publiczne  Przedszkole
w Dąbrowicy
Emilia Bożek

Lena Stachnik

Daria Gąsior

 

„Żaby”

 

5.Publiczne  Przedszkole
w Woli Baranowskiej – Filia w Durdach
Dawid Skura

Kacper Smykla

„Płynie Wisła, płynie”
6. Niepubliczne Przedszkole
w Baranowie Sand.
Klaudia Zięba

Amelia Smykla

Julia Ciaś

„Poważna sprawa”
7. Publiczne Przedszkole
w Baranowie Sand.
Natalia Motyka

Oliwia Wiącek

Maja Szewc

„Ziemia – zielona wyspa”

Do przepięknych występów swoich podopiecznych przygotowały panie: Anna Piątkowska, Barbara Krępa, Jolanta Opałka, Danuta Pławiak, Katarzyna Witoń-Kochowska, Magdalena Kucharska.

Następną grupę wiekową stanowili uczniowie klas I – III szkół podstawowych. Swoje piosenki zaprezentowali uczniowie z 6 szkół.

Najwyżej został oceniony występ solistki ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim – Aleksandry Stępień za wykonanie piosenki „Polskie kwiaty”.
II miejsce w tej kategorii zostało przyznane Natalii Skura, która reprezentowała Szkołę Podstawową w Woli Baranowskiej- filia w Durdach.
III miejsce  zdobyły Adrianna Malinowska i Kinga Nowak  reprezentujące Szkołę Podstawową w Ślęzakach.

            Kolejna grupa wiekowa to uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.

Jury przyznało w tej kategorii I miejsce dla Hanny Hałki, reprezentującej  Szkołę Podstawową w Dąbrowicy za piosenkę „Żywioły”. Kolejne II miejsce  wyśpiewały Wiktoria Wilk, Martyna Mrówczyńska, Kornelia Lis i Julia Burlikowska z akompaniamentem zespołu Interim ze Szkoły Podstawowej w Ślęzakach, III miejsce zajęła Michalina Pluta, reprezentujące Szkołę Podstawową w Woli Baranowskiej.

W III – najstarszej kategorii wiekowej wystąpili uczniowie z klasy VII i gimnazjum. Jury przyznało dwa pierwsze miejsca ex aequo Sylwii Dul i Magdalenie Sudak z ZS-P w Ślęzakach za piosenkę „Pół kroku stąd” oraz Urszuli Wilczyńskiej z ZSiP w Baranowie Sandomierskim za piosenkę „Moje Bieszczady”. W tej kategorii wiekowej w konkursie wzięły udział  2 szkoły.

Nauczyciele opiekunowie nagrodzonych uczniów: Renata Malinowska, Magdalena Kucharska, Beata Guściora, Agata Nino-Chwałek, Łukasz Jugo,  Beata Hynowska,.

Na tym zakończyła się prezentacja piosenki ekologicznej. To był niezwykły koncert. Kolejnym punktem konkursu była recytacja strof poetyckich, z których płynęło przesłanie i troska o środowisko naturalne człowieka. W konkursie recytatorskim wzięło udział 8 recytatorów z 5 szkół podstawowych i 4 gimnazjów.

            W zmaganiach recytatorów z klas IV – VI szkoły podstawowej  I miejsce  zdobył uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim Nikodem Szala-Jagiełło za piękną recytację  wiersza  „Apel do ludzi”. II miejsce w tej kategorii wywalczyła Patrycja Cebula ze Szkoły Podstawowej w Ślęzakach , a III – Karolina Pieróg reprezentantka Szkoły Podstawowej w Skopaniu oraz ex aequo Amelia Pęk ze Szkoły Podstawowej w Woli Baranowskiej.

Wśród uczestników konkursu recytatorskiego z  klasy VII i gimnazjum zdobywczynią
I miejsca okazała się Maria Koptyra, uczennica ZSiP w Baranowie Sandomierskim za interpretację fragmentu „Ucz się człowieku”.  II miejsce wywalczyła Lea Zając, reprezentująca ZS w Woli Baranowskiej, III miejsce zdobyła Agnieszka Kołodziej
z ZS-P w Ślęzakach.

Nauczyciele opiekunowie nagrodzonych uczniów: Danuta Lis,  Anna Cieśla, Anna Juda,  Renata Sekuła, Danuta Kasperczyk i Dorota Szala.

Wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście mogli także obejrzeć konkursową wystawę prac plastycznych: „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Oto zdobywcy I miejsca:

- w kategorii klas I – III szkoły podstawowej – Sebastian Przybyło ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim,

- w kategorii klas IV – VI  szkoły podstawowej – Szymon Kochowski ze Szkoły Podstawowej w Skopaniu,

 

- w kategorii klas VII i gimnazjum – Wiktoria Krzemień z Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

XVIII Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej w Baranowie Sandomierskim dobiegł końca. Burmistrz Miasta i Gminy Pan Marek Mazur oraz zaproszeni goście i komisja konkursowa wręczyli wszystkim uczestnikom Konkursu dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki, a laureaci otrzymali także dyplomy, nagrody książkowe oraz nagrody rzeczowe. Uhonorowani zostali także nauczyciele, którzy przygotowali swoich uczniów do występu – otrzymali z rąk burmistrza specjalne podziękowania. Wszystkie szkoły, które odpowiedziały na zaproszenie organizatorów Konkursu, otrzymały także różaneczniki - rośliny do ogródka szkolnego, a dzieci, młodzież i opiekunowie - poczęstunek. Podziękowano także organizatorom Konkursu: Marii Pietrzyk, Grażynie Stępień, Danucie Lis i Agnieszce Tryczyńskiej.

Podsumowując  XVIII już edycję  Konkursu, którego poziom artystyczny z roku na rok jest coraz wyższy, poddajmy się refleksji, dotyczącej szacunku do otaczającego nas świata, który niesie radość, zapewnia spokój oraz regeneruje siłyi posłuchajmy, jak bije olbrzymie zielone serce przyrody.

Danuta Lis