Stop cyberprzemocy

Stop cyberprzemocy

W dniu 27.03.2017r odbyło się spotkanie dla uczniów SP w ZSiP w Baranowie Sandomierskim na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa sieci. Zajęcia przeprowadził starszy aspirant p. St. Ciba, pracujący na co dzięń w zespole do spraw profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Pan aspirant przeprowadzając prelekcję z wykorzystaniem materiału filmowego przybliżył uczniom problematykę zagrożeń wynikającą z lekkomyślnego korzystania z Internetu. Prowadzący omówił zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne może wyrządzić duże szkody. Uczniowie zostali poinformowani, ze ta przemoc jest szczególnie dotkliwa ponieważ kompromitujące materiały ,ukradkiem zrobione filmiki, zdjęcia docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do bardzo wielu osób. Jeżeli przemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głęboką traumę. W każdym zdaniu prowadzący podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania. Na zakończenie nasz gość omówił również niekorzystne działanie gier komputerowych, które w ostatnim czasie pojawiają się w sieci. Przestrzegał uczniów przed konsekwencjami i negatywnymi ich skutkami ,apelując by uczniowie umieli zachować wobec nich dystans i rozwagę.