Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r., po dwóch miesiącach wakacji przyszedł czas powrotu uczniów do szkoły. Podczas uroczystości  rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019, zostali oni serdecznie przywitani przez Dyrektor naszej placówki panią Marię Pietrzyk. W uroczystościach wziął też udział Burmistrz Miasta i Gminy Baranowa Sandomierskiego pan Marek Mazur. Szczególnie mile witani byli uczniowie, którzy tak niedawno żegnali swoje przedszkole, a teraz są już uczniami klasy pierwszej szkoły podstawowej.  Dzieciom towarzyszyli wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz oczywiście rodziny dzieci.  Po oficjalnych przemówieniach i życzeniach na nowy rok nauki, uczniowie  wraz z wychowawcami udali się do swoich sal.

        Nowy rok szkolny został rozpoczęty.

Nauczycielom i uczniom życzymy wielu sukcesów. Powodzenia!