Pożegnanie pani Janiny Nowak

Pożegnanie pani Janiny Nowak

 

                                                                                                                            „Można odejść na zawsze by stale blisko”
ks. J. Twardowski

 

    W niedzielne popołudnie  29 września 2019 r. w czasie nabożeństwa żałobnego społeczność Baranowa Sandomierskiego pożegnała panią Janinę Nowak. Jej życie osobiste oraz zawodowe było mocno związane z naszą placówką. Pani Janina była uczennicą i absolwentką Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim. Po ukończeniu w 1958 r. Liceum Pedagogicznego w Mielcu rozpoczęła pracę jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Przykopie, później w Żupawie, a w 1965 roku w Baranowie Sandomierskim. W latach 1989 - 1996 pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Była wspaniałym człowiekiem, oddanym pedagogiem, rzetelnym pracownikiem. W swoich wspomnieniach opublikowanych w „Księdze Jubileuszowej Szkoły Podstawowej
w Baranowie Sandomierskim”, wydanej z okazji dwusetnej rocznicy powstania placówki, wyznała, że jej największym marzeniem była praca z młodzieżą i w tym właśnie zawodzie spełniała się jako człowiek  i pedagog przez 38 lat nauczania. Przez ten czas zyskała zaufanie wychowanków, sympatię rodziców, przyjaźń i szacunek grona pedagogicznego. Była nauczycielem zaangażowanym w sprawy szkoły, wiele wysiłku włożyła w oddanie na potrzeby placówki sali historycznej oraz Izby Pamięci Narodowej.  Jako wychowawca dbała o dobry kontakt z młodzieżą, starała się wpoić swoim podopiecznym wiedzę, która będzie im potrzebna w dojrzałym życiu. Stale pracowała nad swoim rozwojem intelektualnym, doskonaliła umiejętności pedagogiczne i wychowawcze.
Kiedy przeszła na emeryturę, aktywnie uczestniczyła w działaniach Akcji Katolickiej na terenie parafii oraz diecezji. Pomimo przeróżnych problemów, jakie niosło ze sobą życie, w tym też zdrowotnych, zawsze była pogodna, otwarta na innych, gotowa do poświęcenia.
Jej wspomnienia zawarte w przytaczanej już "Księdze Jubileuszowej" opatrzone są mottem - "Jeśli nie znalazłeś sposobu na zatrzymanie czasu,  pozwól minionym chwilom powrócić we wspomnieniach".
Odtąd  pani Janina Nowak również będzie żyła we wspomnieniach  swoich najbliższych, przyjaciół, absolwentów, ludzi, którzy spotkali Ją na swojej drodze i  wiele Jej zawdzięczają.