Pożegnaliśmy Panią Józefę Lis

Pożegnaliśmy Panią Józefę Lis

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że odeszła od nas Pani Józefa Lis - nauczyciel, wychowawca, wieloletni wicedyrektor i dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim. Pani Józefa urodziła się 19 lutego 1937r. W naszej szkole pracowała od 1959r. jako nauczyciel języka polskiego. Od roku 1976 do 1984 pełniła funkcję wicedyrektora, a w roku szkolnym 1984/1985 dyrektora szkoły. Po 30 latach pracy w roku 1985 roku przeszła na emeryturę. Już jako nauczyciel emerytowany podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Skopaniu - wsi.

Dziękujemy Pani Józefo za to, że byłaś z nami, za Twoje pogodne usposobienie, za życzliwość wobec nas. Teraz, gdy Twoja ziemska pielgrzymka dobiegła końca, pochylamy głowy.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, Rodzice i Uczniowie