Pożegnaliśmy Kazimierę Kwiatkowską

Pożegnaliśmy Kazimierę Kwiatkowską

15.02.2018r. pożegnaliśmy Kazimierę Kwiatkowską - wieloletnią działaczkę z  terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Pani Kazimiera pełniła wiele funkcji społecznych i publicznych. Została wyróżniona honorowym  tytułem  "Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski". Dla nas jednak była wiernym przyjacielem. Wspierała indywidualne  osoby, znajdujące się w potrzebie oraz naszą szkołę jako instytucję. Wielkim dziełem, które zawdzięczamy Kazimierze Kwiatkowskiej jest sala gimnastyczna. To głównie dzięki jej staraniom w roku 1998 budynek został oddany do użytku. Według zapisków kronikarza szkolnego ówczesna pani dyrektor Alina Lis dziękując wszystkim zaangażowanym w dzieło budowy szczególnie wyróżniła panią Kazimierę słowami "Dziękuję Pani Kazimierze Kwiatkowskiej, bez której nie powstałaby sala gimnastyczna. O Pani pomocy będziemy zawsze pamiętać". Jakże wymowne są słowa zawarte na tablicy pamiątkowej umieszczonej przy wejściu do sali gimnastycznej: "Bogatym nie jest ten, kto posiada ale ten kto potrafi dawać."

Requiescat in pace