Pomagamy ptakom przetrwać zimę

Pomagamy ptakom przetrwać zimę

Musimy przyrodę wziąć w obronę.

Jest pamiątką raju, jest życiem,

a chrześcijanina obowiązuje ochrona życia,

a nie jego niszczenie...

ks. Jan Twardowski

Przed przystąpieniem do dokarmiania ptaków odbyła się pogadanka opiekuna SK LOP nt.„Jak mądrze dokarmiać ptaki zimą”. Z dokarmianiem ptaków wiąże się duża odpowiedzialność, bo okazuje się, że jeśli jest źle zorganizowane, może ptakom szkodzić bardziej niż głód i chłód. Dzieci wiedzą, że gdy zdecydują się na zimowe dokarmianie muszą to robić regularnie, bo ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu.

 4

Podsumowaniem rozważań było wykonanie gazetki ściennej w pracowni przyrodniczej.

2

Wokół szkoły ustawione są dwa karmniki, które stale zaopatrzone są w przysmaki dla ptaków. Dzieci ze szkoły podstawowej chętnie opiekują się swymi skrzydlatymi podopiecznymi.

3 1