Podziękowanie dla FENIX METALS SP Z O. O.

Podziękowanie dla FENIX METALS SP Z O. O.

Dyrekcja oraz pracownicy i uczniowie

Zespółu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

pragną złożyć serdeczne podziękowania

dla

Fenix Metals Sp z o. o.

Ta pomoc dydaktyczna jest dla uczniów naszej szkoły

bardzo cenna, gdyż pozwoli rozwijać zainteresowania

z różnych dziedzin wiedzy i uczestniczyć

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw atrakcyjnych zajęciach wspierających rozwój kariery szkolnej

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidzieci i młodzieży