Podziękowanie dla FENIX METALS SP Z O. O.

Podziękowanie dla FENIX METALS SP Z O. O.

Dyrekcja oraz pracownicy i uczniowie

Zespółu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

pragną złożyć serdeczne podziękowania

dla

Fenix Metals Sp z o. o.

Pomoc dydaktyczna jaką otrzymaliśmy

jest dla uczniów naszej szkoły

bardzo cenna, gdyż pozwoli rozwijać zainteresowania

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiz różnych dziedzin wiedzy i uczestniczyć

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw atrakcyjnych zajęciach wspierających rozwój

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikariery szkolnej dzieci i młodzieży