PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA NA WAKACJE

PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA NA WAKACJE

Drodzy Uczniowie,
Kolejny rok szkolny dobiegł końca ... i już rozpoczęliśmy długo wyczekiwane wakacje....
– czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy.
Ten rok przejdzie też do historii jako rok wprowadzający nową reformę w systemie oświaty. Od wielu z nas wymagało to wzmożonej pracy, dodatkowych działań, a przede wszystkim współpracy na różnych szczeblach funkcjonowania oświaty w naszej gminie.

Dziś Składamy Serdeczne Podziękowania:

Dyrektorom, Gronom Pedagogicznym i pracownikom szkoły - za trud pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Uczniom - za zapał włożony w naukę.
Wszystkim Rodzicom - za pracę z dziećmi i trud włożony w wychowywanie i pielęgnowanie młodego pokolenia w domach rodzinnych, za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i dla szkoły. Bez Państwa pomocy nie byłaby możliwa realizacja wielu uroczystości i spotkań w gronie dzieci i rodziców.

 

Życzymy by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne.

Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień,

o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień.

Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie,

nabierajcie sił i "ładujcie akumulatory", ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.