Planujemy wybór szkoły i zawodu

Planujemy wybór szkoły i zawodu

Młodzież z klasy VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum u progu zakończenia obecnego etapu edukacyjnego znajduje się w momencie podejmowania ważnych decyzji związanych z wyborem przyszłej szkoły, a także zawodu. Czynników decydujących o wyborze  jest bardzo dużo, a decyzja  powinna  być optymalna. Dlatego w naszej szkole zostaje podejmowanych wiele działań mających na celu pomoc w tej trudnej i ważnej decyzji. Dnia 26. 02. 2019 r. naszą szkołę odwiedzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  w Tarnobrzegu. Podczas zajęć uczniowie mogli skoncentrować się na poznaniu swoich mocnych i słabych stron, odkryć swoje predyspozycje zawodowe, poznać rynek pracy oraz mechanizmy nim rządzące. Mówiono również o istotnej kwestii związanej z sytuacją na lokalnym rynku pracy. Zajęcia odbywały się w oparciu  o projekcję  filmu  "Wybieramy szkołę, wybieramy zawód" oraz przebiegały dwutorowo - oddzielnie w klasie ósmej i oddzielnie w klasie trzeciej. Po zakończeniu zajęć panie prowadzące zgodnie podkreślały ustawiczną konieczność prowadzenia zajęć zawodoznawczych oraz miłą atmosferę i dobry kontakt z uczniami.