Pierwsza pomoc  na lekcji wychowawczej

Pierwsza pomoc  na lekcji wychowawczej

O tym jak ważne jest właściwe zachowanie w sytuacjach zagrażających życiu wie każdy z nas, ale jak postępować w przypadku zagrożenia zdrowia i życia nie wszyscy pamiętamy. Dlatego o przybliżenie tematyki pierwszej pomocy w zagrożeniach zdrowia i życia poprosiliśmy naszą szkolną pielęgniarkę panią Beatę Ciołek. W pierwszej części zajęć omówione zostały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w przypadku uczestnictwa lub bycia świadkiem wypadku. Druga cześć lekcji poświęcona została zasadom bezpiecznego funkcjonowania w domu i szkole. Pani pielęgniarka zwróciła szczególną uwagę na konieczność monitorowania urazów głowy, upadków na plecy oraz silnych uderzeń w klatkę piersiową i brzuch. Poruszyła również aspekt zasłabnięć, omdleń, występujących szczególnie w wieku dojrzewania. Podkreśliła konieczność zgłaszania wymienionych urazów i złego samopoczucia osobie dorosłej w domu i nauczycielom w szkole, ponieważ właściwa reakcja może uratować zdrowie a nawet życie!

W relacji : J.Józwik

6