Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

 

klasa 1 - świetlica szkolna godz. 9.00 wejście od placu zabaw - p. D. Szlęzak
klasa 2 - s. 17 godz. 9.10 wejście główne - p. S. Leszkowicz
klasa 3 - s. 18 godz. 9.20 wejście od placu zabaw - p. R. Malinowska
klasa 4 - s 20 godz. 10.00 wejście od placu zabaw p. A. Owczarek
klasa 5
- s. 24 godz. 10.10 wejście główne p. M. Pietrzyk
klasa 6 - s. 12 godz. 10.20 wejście główne p. D. Lis
klasa 7 - s. 8 godz. 10.30 wejście boczne od sali gimnastycznej p. W. Stec-Kułacz
klasa 8 - s. 5 godz. 10.40 wejście boczne od sali gimnastycznej p. I. Hajnas

 • Dzieci do szkoły przychodzą w maseczkach i przynoszą ze sobą zgodę na mierzenie temperatury. Zgoda jest w załączniku do wiadomości w e- dzienniku i na stronie internetowej szkoły. Zgodę można także napisać odręcznie  (Zgoda na pomiar temperatury ciala u dziecka)
 • W dniu rozpoczęcia roku szkolnego do budynku szkoły będą mogli wejść tylko rodzice uczniów klasy I.
 • Na spotkaniach z wychowawcami uczniowie zostaną poformowani o organizacji zajęć od 2 września 2020 r.
  1 września 2020 r. busy nie kursują.
 • Godziny kursów busa
  Siedleszczany 7.00 ,
  powrót 13.55 z Baranowa Sand. o 14.15 w Siedleszczanach
  powrót 15.20 z Baranowa Sand. o 15.40 w Siedleszczanach

Dymitrów Duży i Mały 7.25
powrót 14.25 z Baranowa Sand. o 14.40 w Dymitrowie
powrót 15.05 z Baranowa Sand. o 15.15 w Dymitrowie

 • Rodziców którzy składali podania i są zainteresowani pobytem ich dziecka na świetlicy prosimy o ponowne złożenie podań. Przez okres wakacji sytuacja domowa mogła ulec zmianie na tyle, że oświadczenia składane na wcześniejszych podaniach są już nieaktualne (np. utrata pracy przez rodzica).
 • Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie świetlicą apelujemy do rodziców o zapisywanie swoich dzieci tylko wtedy, gdy dziecko nie ma z kim pozostać w domu.
 • Pierwszeństwo w korzystaniu ze świetlicy mają dzieci dojeżdżające i obojga rodziców pracujących (Podanie do świetlic)
 • Od 7 września będzie można korzystać z obiadów na stołówce szkolnej. Apelujemy do rodziców o umiarkowane korzystanie z dożywiania, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną. W latach ubiegłych stołówka wydawała około 150 obiadów dziennie. W zaistniałych warunkach trudno będzie zorganizować wydawanie tylu posiłków z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. Cena pojedynczego obiadu wynosi 5 zł. Zasady płatności na konto zostaną podane.
 • Szkoła nie ma obowiązku ubezpieczać uczniów, dlatego jeśli Państwo chcecie ubezpieczyć dziecko na nowy rok szkolny, możecie to zrobić indywidualnie we własnym zakresie (List MEN w sprawie ubezpieczeń od NNW)

Świetlica szkolna

Rekrutacja do Świetlicy na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.09.2020 r. we wtorek, rozpoczynamy rekrutację do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.

Karty zgłoszeniowe należy pobrać ze strony internetowej szkoły, właściwie uzupełnić i wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szkoły.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie świetlicą apelujemy do rodziców ze względu na epidemię koronawirusa o zapisywanie swoich dzieci tylko wtedy, gdy :

-oboje rodzice pracują i nie ma nikogo w domu kto mógłby zapewnić opiekę dziecku;

-dzieci dojeżdżają do szkoły busem bądź autobusem.