Nowe książki w bibliotece szkolnej

W ubiegłym roku szkolnym uczestniczyliśmy w projekcie edukacyjnym "Przyszłość w Twoich rękach". W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone były zajęcia dodatkowe z różnych przedmiotów oraz istniała możliwość wzbogacenia bazy materialnej związanej z prowadzonymi zajęciami i rozwojem zainteresowań. Dzięki zrealizowanemu projektowi zostały zakupione nowe pozycje książkowe w języku angielskim. Dla młodego czytelnika są to bardzo atrakcyjne wydawnictwa wzbogacone o materiały audiowizualne. Nowe woluminy (w liczbie 75!) posłużą przede wszystkim do:

  • konkursów przedmiotowych z języka angielskiego
  • wzbogacenia oferty bibliotecznej naszej szkoły
  • podniesienia poziomu wiedzy i  osiągnięć z języka angielskiego

Książki są na etapie wpisywanie do księgi inwentarzowej, a już cieszą się dużą popularnością. Bliższe informacje w zakładce "Biblioteka szkolna" → Nowości wydawnicze

 

1 2