Nowe budki, nowi lokatorzy

Nowe budki, nowi lokatorzy

Spotkanie z przedstawicielami

Regionalnego Centrum Promocji

Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu

     W ramach akcji „Ptaki dziuplaste – Stare drzewa znikają, nowe domki powstają” dnia 27 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie uczniów szkoły podstawowej z  przedstawicielami Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu, którzy z niepokojem stwierdzili, że z naszego środowiska zniknęło większość starych drzew posiadających naturalne dziuple. Konsekwencją tego jest zmniejszenie się liczby ptaków dziuplastych, które często stają się gatunkami rzadkimi i zagrożonymi.

     Podczas spotkania uczniowie poznali gatunki ptaków dziuplastych np. dzięcioły, sikory, niektóre sowy, szpaki, kowaliki, kawki, kraski, dudki. Z zaciekawieniem słuchali pana Janusza Wepsięcia – doświadczonego ornitologa, który opowiadał, że dla dziuplaków czasami ostatnią szansą przetrwania jest możliwość zasiedlenia się w budkach lęgowych, które są alternatywą dla zjawiska znikania starych, dziuplastych drzew.

     Dzieci zobaczyły różne typy budek oraz dowiedziały się m. in. dlaczego budki lęgowe różnią się od siebie, jak należy je montować i kiedy wieszać.

     Wszyscy uczniowie byli zadowoleni ze spotkania, a na koniec od zaproszonych gości otrzymali dla szkoły 5 budek lęgowych i kolorową planszę.

 

     Po spotkaniu budki lęgowe zostały zawieszone na drzewach rosnących na terenie szkoły. Długo zastanawiano się, gdzie i na jakiej wysokości powinny zawisnąć nowe domki dla ptaków, żeby ich lokatorom mieszkało się bezpiecznie – z dala od drapieżników i innych niepożądanych gości.