Nasi Mistrzowie Oszczędzania!

Nasi Mistrzowie Oszczędzania!

Co roku Szkolna Kasa Oszczędności SKO przyznaje tytuł Szkolnego Mistrza Oszczędzania uczniowi, który w danym roku szkolnym oszczędzał najsystematyczniej. Tegoroczni Mistrzowie Oszczędzania to: Mateusz Kułacz i Jeremiasz Dziwis, natomiast wyróżnienie otrzymali Piotr Babula i Sebastian Zięba.

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

W relacji szkolnego opiekuna SKO J.Józwik