Konkurs logopedyczny

WIERSZYKI, CO ŁAMIĄ JĘZYKI…
Polsce od 2007 roku obchodzimy Europejski Dzień Logopedy. Z tej właśnie okazji udaliśmy się do szkoły w Ślęzakach aby wziąć udział w konkursie polegającym na pięknym recytowaniu utworów dziecięcej literatury. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich, bogacenie biernego i czynnego słownictwa wśród najmłodszych uczniów, wzbogacanie dziecięcej wyobraźni, pobudzanie aktywności twórczej jak również uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. W trakcie konkursu dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz, wspomagając się przy tym rekwizytami, mimiką, odpowiednią modulacją głosu, oraz ciekawymi strojami – dopełniającymi piękną recytację. Za piękną interpretację przedstawianych utworów , wytrwałość w pamięciowym opanowaniu wierszy oraz odwagę jaką wykazały przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III występując przed bardzo liczną publicznością, uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami książkowymi. Miejsce pierwsze zdobył Nikodem Szala Jagiełło z klasy IIIB, zaś miejsce drugie zajął Bartosz Stawiarski z klasy IIA.