Konkurs ekologiczny

Konkurs ekologiczny

XVII Gminny Konkurs

                                                Piosenki i  Poezji Ekologicznej

                                           w Baranowie Sandomierskim
w Baranowie Sandomier

25 kwietnia 2017 roku już po raz XVII w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w  Baranowie Sandomierskim odbył się  Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej. Pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu jest Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim na czele z dyrektorem panią Marią Pietrzyk. Współorganizują go również Urząd Miasta i Gminy oraz  Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury.

Kolejny, bo już XVII Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, obchodzonego na całym świecie  w rocznicę  uchwalenia aktu Czystego Powietrza oraz stworzenia Agencji Ochrony Środowiska.

 Z tej okazji organizowane są różne imprezy, koncerty, wystawy i pokazy, podczas których podkreśla się, że wraz z ochroną przyrody ratuje się wartości kształtujące relacje między ludźmi, takie jak życzliwość, miłość, wrażliwość, poczucie ładu i estetyki.

Tak też od 17 już lat w Baranowie Sandomierskim dzieci i młodzież z wielkim zaangażowaniem – piosenką, recytacją strof poetyckich oraz pracami plastycznymi - uczcili piękno otaczającej nas przyrody i wyrazili szacunek dla niej.

Gospodarz spotkania, dyrektor Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w  Baranowie  Sandomierskim pani Renata Domka dokonała uroczystego otwarcia imprezy i życzyła uczestnikom udanych wystąpień, a licznie zgromadzonej publiczności - wspaniałych wrażeń artystycznych i zadumy nad otaczającym nas światem.

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim pani Maria Pietrzyk serdecznie przywitała  młodych artystów, zgromadzoną publiczność oraz przybyłych gości:

- Krzysztofa Pitrę - Wicestarostę Powiatu Tarnobrzeskiego,

- Marka Mazura – Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,

- Zbigniewa Golca- Prezesa Zarządu Okręgu LOP w Tarnobrzegu

- Andrzeja Sycza – członka LOP w Tarnobrzegu

- Dariusza Chemla –kierownika  GZUP-u w Baranowie Sandomierskim

- Zofię Badawikę – zastępcę kierownika GZUP

Konferansjerami zaś byli uczniowie klasy II a Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim – Maria Malinowska i Łukasz Kamuda,  którzy zawsze byli gotowi pomóc wszystkim uczestnikom na scenie oraz profesjonalnie wypełnili zadanie prowadzących to niezwykłe spotkanie.

Serdecznie przywitali zaproszonych gości i sponsorów, bez których organizacja święta piosenki i poezji ekologicznej byłaby niemożliwa. Do sponsorów konkursu należą:

-  Krzysztof Pitra - wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego,

-  Marek Mazur– Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,

-  Dariusz Chemel – kierownik GZUP w Baranowie Sandomierskim,

-  Pilkington Automotive Poland w Chmielowie,

-  Janusz Wepsięć –wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Tarnobrzegu,

-  Kazimiera Kwiatkowska – przyjaciel szkoły,

-  Maria Gwoździowska- właścicielka Księgarni w Baranowie Sandomierskim,

-  Gunia Szczepan – właściciel sklepu „Groszek”

-  Krystyna i Jarosław Krzemień – właściciele Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych w Baranowie Sand.,

W konkursie wzięło udział 53 uczestników w 4 kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III oraz IV-VI  szkół podstawowych, a także gimnazjaliści.

Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie:

Wojciech Gwoździowski- animator życia kulturalnego w Baranowie Sand.,

Zbigniew Golec- Prezes Zarządu Okręgu LOP w Tarnobrzegu

Andrzej Sycz - członek Lop w Tarnobrzegu

Dariusz Chemel - kierownik GZUP w Baranowie Sandomierskim,

Prezentację piosenek ekologicznych rozpoczęła  najmłodsza grupa wiekowa - przedstawiciele 7 przedszkoli z terenu naszej gminy. Najmłodsi  artyści nie mogli się doczekać na swoje wystąpienia, które zostały przygotowane pod bacznym okiem pań przedszkolanek. Wysoki poziom występów przedszkolaków oczarował wszystkich – również komisję konkursową, która wszystkim 18 wykonawcom postanowiła przyznać zasłużone wyróżnienia, upominki oraz słodycze.

przedszkola          wykonawcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     piosenek tytuł piosenki
1. Publiczne Przedszkole

w Skopaniu

Kamila Urbaniak

Julia Mazur

Julia Obara

„Maszeruje      wiosna”

 

2.Publiczne Przedszkole

w Ślęzakach

 

Kinga Nowak

Julia Burzyńska

Ilona Sabo

„Marcowe żaby”

 

3.Publiczne Przedszkole

w  Woli Baranowskiej

Kinga Lewicka

Julia Lis

Anastazja Pieróg

„Kolorowa zagadka”

 

4.Publiczne  Przedszkole
w Dąbrowicy
Bartosz Kłek

Radosław Smykla

„Marsz strażników przyrody”

 

5.Publiczne  Przedszkole
w Durdach
Dawid Skura „Ekoskrzat”
6. Niepubliczne Przedszkole
w Baranowie Sand.
Julia Ciaś,

Lena Świstek

Amelia Smykla

„Aniołek Wesołek –Nasza Ziemia”
7. Publiczne Przedszkole
w Baranowie Sand.
Izabela Pruś,  Gabriela Babińska,

Natalia Jaromek

„Wielkie sprzątanie”

 

Następną grupę wiekową stanowili uczniowie klas I – III szkół podstawowych. Swoje piosenki zaprezentowali uczniowie z 6 szkół.

Najwyżej został oceniony występ solistki ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim – Aleksandry Stępień za wykonanie piosenki „Motylem byłam”.
II miejsce w tej kategorii zostało przyznane Gabrieli Hoszowskiej, Patrykowi Markowi i Julii Marek, którzy reprezentowali Szkołę Podstawową w Knapach.
III miejsce  zdobyły Julia Burlikowska i Wiktoria Wilk z towarzyszeniem akompaniamentu Huberta Myszki, reprezentujących Szkołę Podstawową w Ślęzakach.

            Kolejna grupa wiekowa to uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej. Jury przyznało w tej kategorii I miejsce Natalii Rusek i Julii Owoc, reprezentujących  Szkołę Podstawową w Skopaniu za piosenkę „To wiosna”. Kolejne II miejsce  wyśpiewała Urszula Wilczyńska ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim, III miejsce zajęły Hanna Hałka i Kamila Magda, reprezentujące Szkołę Podstawową w Dąbrowicy.

W III – najstarszej kategorii wiekowej wystąpili uczniowie z gimnazjum. Jury przyznało następujące lokaty: laureatkami I miejsca zostały  uczennice Gimnazjum w Ślęzakach, które wystąpiły z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego i zaśpiewały piosenkę „Pszczoły na wrotkach”   II miejsce wywalczyła Aleksandra Solarska reprezentująca Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim. III miejsce zajęła Aleksandra Kaczak – uczennica Gimnazjum w Skopaniu..

Nauczyciele opiekunowie nagrodzonych uczniów: Katarzyna Dereń, Łukasz Jugo, Anna Mazur, Beata Hynowska, Barbara Tłuścik.

Na tym zakończyła się prezentacja piosenki ekologicznej. To był niezwykły koncert. Kolejnym punktem konkursu była recytacja strof poetyckich, z których płynęło przesłanie i troska o środowisko naturalne człowieka. W konkursie recytatorskim wzięło udział 8 recytatorów z 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.

            Zmagania recytatorów z klas IV – VI szkoły podstawowej zaowocowały zdobyciem I miejsca przez uczennicę Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim Marię Koptyrę za piękną recytację  wiersza  „Mali strażnicy przyrodyi”. II miejsce w tej kategorii wywalczyła Agnieszka Lewicka ze Szkoły Podstawowej w Durdach , a III – Laura Surowiec reprezentantka Szkoły Podstawowej w Skopaniu.

Wśród uczestników konkursu recytatorskiego z gimnazjum zdobywczynią I miejsca okazała się Martyna Ramus, uczennica Publicznego Gimnazjum w Skopaniu, za interpretację fragmentu „Pana Tadeusza”.  II miejsce wywalczyła Justyna Ślęzak, reprezentująca Publiczne Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim, III miejsce zdobył Jakub Ciołek z Gimnazjum w Woli Baranowskiej.

Nauczyciele opiekunowie nagrodzonych uczniów: Agata Surowiec, Anna Skrok, Monika Bonarska, Danuta Lis, Renata Sekuła.

Wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście mogli także obejrzeć konkursową wystawę prac plastycznych: „Zdrowa przyroda – zdrowy człowiek””.

Oto zdobywcy I miejsca:

- w kategorii klas I – III szkoły podstawowej – Hubert Garboś ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim,

- w kategorii klas IV – VI  szkoły podstawowej – Laura Surowiec ze Szkoły Podstawowej w Skopaniu ,

- w kategorii klas I – III gimnazjum – Kornelia Byczek z Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

XVII Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej w Baranowie Sandomierskim dobiegł końca. Wiceburmistrz Miasta i Gminy pan Marek Barszcz oraz zaproszeni goście i komisja konkursowa wręczyli wszystkim uczestnikom Konkursu dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki, a laureaci otrzymali także dyplomy, nagrody książkowe oraz nagrody rzeczowe. Uhonorowani zostali także nauczyciele, którzy przygotowali swoich uczniów do występu – otrzymali z rąk burmistrza specjalne podziękowania. Wszystkie szkoły, które odpowiedziały na zaproszenie organizatorów Konkursu, otrzymały także trzmieliny - rośliny do ogródka szkolnego, piękne kalendarze ze zdjęciami Wisły, a dzieci, młodzież i opiekunowie - poczęstunek. Podziękowano także organizatorom Konkursu: Marii Pietrzyk, Grażynie Stępień i Danucie Lis.

Podsumowując  XVII już edycję  Konkursu, którego poziom artystyczny z roku na rok jest coraz wyższy, poddajmy się refleksji, dotyczącej szacunku do otaczającego nas świata, który niesie radość, zapewnia spokój oraz regeneruje siły i posłuchajmy, jak bije olbrzymie zielone serce przyrody.

Danuta Lis