Karnawałowe zabawy w szkole podstawowej i przedszkolu

Karnawałowe zabawy w szkole podstawowej i przedszkolu

Zauważyliście, że dzieci bardzo lubią tańczyć? Wszelkie zabawy połączone z ruchem i tańcem są podejmowane u dzieci spontanicznie – dlatego należy te reakcje rozwijać już od pierwszych lat życia. Poza tym, dzieci nabywają w ten sposób wiele innych pozytywnych cech, wartości i sprawności. Można tylko wspomnieć o wzajemnej integracji, nawiązywaniu koleżeństw i przyjaźni, nabywaniu sprawności ruchowej, koordynacji słuchowo - wzrokowo -ruchowej. Nade wszystko zabawy ruchowe przy muzyce powinny być naturalną potrzebą dzieci (i nie tylko) i alternatywą dla wszechobecnej elektroniki, która często wypacza normalne życie.

i

i