Jesteśmy w projekcie ,, Mały Mistrz”

Jesteśmy w projekcie ,, Mały Mistrz”

       W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy I A i I B uczęszczający do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Placówek im. Ks. Jana Twardowskiego w Baranowie Sandomierskim biorą udział w II edycji projektu rządowego ,, Mały Mistrz”. Ideą tego projektu jest zachęcenie  uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej a także kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw dotyczących zdrowego stylu życia.

          We wrześniu i w październiku pierwszoklasiści zdobywają sprawność Turysty- Rowerzysty. Dzieci poznały podstawowe zasady ruchu drogowego podczas spotkania z policjantami, którzy odwiedzili naszą szkołę, a potem  utrwaliły je w czasie wycieczek po najbliższej okolicy. Zaznajomiły  się także  z budową roweru. Teraz czeka ich część praktyczna czyli jazda na rowerze.

          W ostatnich tygodniach października na lekcjach wychowania fizycznego odbyły się testy sprawności fizycznej. Najpierw zmierzono wysokość i masę ciała uczniów. Potem dzieci wzięły udział w teście, który składał się z trzech części a mianowicie:

  - zwis na drążku;

- bieg 10 x 5m;

- marszobieg na dystansie 600 m.

          Pod czujnym okiem p. E. Rzeźwickiej i p. S. Leszkowicz pierwszoklasiści bardzo ambitnie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w teście. Wyniki testu otrzymają rodzice uczniów, aby śledzić postępy swoich pociech w zdobywaniu nowych umiejętności ruchowych i mobilizować ich do ciągłego podnoszenia sprawności fizycznej.

W relacji p. Sylwii Leszkowicz

 

2

3

4