„Jesienny Mistrz Oszczędzania”

„Jesienny Mistrz Oszczędzania”

W związku z działalnością SKO czyli Szkolnej Kasy Oszczędności w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim został ogłoszony konkurs na „Jesiennego Mistrza Oszczędzania”. Celem konkursu była popularyzacja oszczędnego i gospodarnego zarządzania pieniędzmi. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie systematycznie wpłacać swoje oszczędności na książeczki oszczędnościowe SKO. Komisja konkursowa wyłoniła dwoje zwycięzców. „Jesiennymi mistrzami oszczędzania” zostali: Kamil Tarasiński i Natalia Kułacz z klasy IVa, natomiast wyróżnienie otrzymały: Karina Pluta, Oliwia Romańczuk i Karolina Mroczek z klasy VIa. Uczniowie zostali obdarowani dyplomami uznania oraz upominkami z logo SKO: plecakami, piórnikami, ołówkami i linijkami. Nagrodzeni zgodnie stwierdzili:

WARTO OSZCZĘDZAĆ Z SKO!

W relacji szkolnego opiekuna SKO

p.Joanny Józwik.

mistrz (1)