Informacja dla rodziców - Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

 

W związku z koniecznością zorganizowania kształcenia na odległość od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. obowiązuje rozkład zajęć według obowiązującego planu lekcji, wg niego będą prowadzone zajęcia zdalnego nauczania. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem w oparciu o e - dziennik. Za pomocą poczty dziennika nauczyciele zamieszczać będą informacje dla uczniów oraz linki materiałów do pobrania. Do tej funkcji mają dostęp również opiekunowie. Bardzo ważne jest więc to, aby wszyscy rodzice zalogowali się do e - dziennika, szczególnie w klasach nauczania początkowego. Rodziców i uczniów, którzy jeszcze nie posiadają swojego hasła i loginu do konta na e - dzienniku proszę o kontakt z wychowawcą klasy, lud bezpośrednio z sekretariatem ZSiP . Prowadząc naukę na odległość nauczyciele będą korzystać z własnych materiałów udostępnionych uczniom, podręczników, karty pracy, ćwiczeń, które uczeń posiada a także materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, oraz emitowanych w pasmach programów edukacyjnych TVP. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Nauczyciele wspomagający będą wspierać uczniów poprzez dostosowywanie treści kształcenia do ich możliwości. Uczniowie i rodzice mogą konsultować się z nauczycielami poprzez email lub telefonicznie z sekretariatem szkoły codziennie od 9-11.

Z poważaniem

Marek Kosior