Góra makulatury...

Góra makulatury...

Góra makulatury, kilkadziesiąt kilogramów baterii, tysiące zakrętek -czyli odzyskujemy surowce wtórne

Od wielu lat nasza szkoła włącza się do różnego rodzaju akcji mających na celu ochronę środowiska oraz kształtowanie świadomości i umiejętności proekologicznych, a tym samym również prospołecznych naszych uczniów. Gromadzimy makulaturę, zużyte baterie i plastikowe zakrętki od butelek. W różnego rodzaju akcje angażują się nasi uczniowie, którzy mają możliwość dzięki temu pozyskać dodatnie punkty z zachowania. Nie byłoby tego, gdyby nie nauczyciele, wychowawcy, a zwłaszcza opiekunowie szkolnych agend takich jak LOP, czy PCK. Pozyskane skromne środki przeznaczamy na cele społeczne lub osoby w trudnej sytuacji.

i