Gminne obchody Konstytucji 3 Maja

Gminne obchody Konstytucji 3 Maja

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI

227. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

            Szósty   maja   2018 roku  był  szczególnym  dniem  dla  naszej społeczności szkolnej. W tym czasie na terenie baranowskiej placówki oświatowej miały miejsce uroczyste obchody  227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

            Organizatorzy tej podniosłej uroczystości przewidzieli wiele atrakcji. Pierwszym z punktów programu był udział w Mszy świętej. Zebrani pod szkołą uczestnicy akademii udali się ok. godz. 14 w uroczystym orszaku wraz z pocztami sztandarowymi z całej gminy do miejscowego kościoła parafialnego.

Następny punkt uroczystości rozpoczął się ok. godziny 15 w sali gimnastycznej naszej szkoły. Część artystyczna wystawiona przez uczniów  miała na celu ukazanie historii  uchwalenia  pierwszej polskiej Konstytucji z 1791 roku.

            Na początek głos zabrała pani dyrektor mgr Maria Pietrzyk, która serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość gości. Swoją obecnością zaszczycili nas min.: p. Stanisław Fudakowski - Podkarpacki Wicekurator Oświaty, p. Krzysztof Pitra - Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego, p. Alina Zasadnia - Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, p. Andrzej Kobylarz - Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, p. Wioletta Durda - Wicekierownik Oddziału Kuratorium w Tarnobrzegu, p. Krystyna Sakowska - Przewodnicząca Sekcji Oświaty, ks. Andrzej Machowicz - Dziekan Dekanatu Baranowskiego, p. Stanisław Sekuła - Komendant Policji w Tarnobrzegu, p. Jacek Rożek, p. Krystyna Rusin - Radni Powiatu Tarnobrzeskiego, p. Wacław Smykla - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Radni Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, p. Marzena Lasek -  Dyrektor Zespołu Szkół w Skopaniu, p. Marta Janczura - Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Wł. Sikorskiego w Woli Baranowskiej, p. Dariusz Chemel - Prezes Zakładu Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim, p. Kazimierz Ślęzak - Przewodniczący Rady Osiedla Baranów Sandomierski, Rada Osiedla Baranów Sandomierski, p. Krzysztof Pawlik - Koło Emerytów i Rencistów, Akcja Katolicka, p. Karina Łukasiewicz - Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Anna Krępa - Skarbnik Rady Rodziców, Sołtysi z terenu naszej gminy, Straże z pocztami sztandarowymi.

             Pani dyrektor powitała również rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów z sąsiednich szkół oraz społeczność uczniowską Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

            Zgromadzeni na sali uczestnicy akademii mieli okazję uczestniczyć we wzruszającej lekcji historii przeplatanej tematycznymi wierszami i pieśniami. Poprzez kolejne punkty programu przeprowadzili nas narratorzy – Maria Malinowska oraz Łukasz Kamuda. Inscenizację fragmentu „Powrotu posła” Juliana Ursyna Niemcewicza przygotowali uczniowie klasy trzeciej gimnazjum: Karol Sawicki, Bartosz Kędziora, Izabela Karczewska, Łukasz Chwieja. Wiele emocji wzbudziły też „Bajki” Ignacego Krasickiego wystawione na szkolnej scenie przez uczniów szkoły podstawowej z klas czwartych, piątej, szóstej oraz siódmej. Wiersze o tematyce patriotycznej recytowali czwartoklasiści: Nikodem Szala Jagiełło, Martyna Borowiec, Miłosz Gorazd, Maria Łukasiewicz, Magdalena Pietrzyk oraz gimnazjalistka – Kamila Machaj. Niepowtarzalny charakter uroczystości nadały pieśni wykonane przez szkolny zespół muzyczny, nad którym czuwał p. Łukasz Jugo. Długo w uszach widowni brzmiały wzruszające pieśni zaśpiewane przez uczennice: Aleksandrę Stępień , Urszulę Wilczyńską  oraz  Zuzannę Świstek.

Apel urozmaiciły również tańce. Akademię rozpoczęli polonezem uczniowie gimnazjum ubrani w staropolskie kontusze– było to zadośćuczynienie pięknej, polskiej tradycji. Nad przygotowaniem młodzieży czuwała pani Dorota Krzemień – Barszcz. Innym tańcem nawiązującym do polskiej tradycji był krakowiak w wykonaniu uczniów klasy IIIa szkoły podstawowej, którzy także zatańczyli w ludowych strojach. Trzecioklasistów do występu przygotowała p. Elżbieta Rzeźwicka. Kolejny niezapomniany punkt programu stanowił występ tancerek zespołu „Flash” wraz z młodszymi gimnastyczkami – Klaudią Szlęzak  i Martyną Borowiec - przygotowanych pod czujnym okiem p. Ewy Pluty. Poprzez ich taniec przekazana została historia rozbiorów Polski. Uroczystość zakończył efektowny występ gimnazjalistek w tańcu z szarfami. Nad całokształtem przygotowań i przebiegu akademii czuwała p. Danuta Lis z pomocą p. Danuty Kasperczyk oraz p. Agaty Surowiec.

            Dekoracje przygotowane zostały przez panie:  Anetę Michas i  Edytę  Babiuch - Sroczyńską  oraz  pana  Krzysztofa Stawiarskiego. Pani Renata Alberska wykonała opaski artystyczne, które ozdobiły głowy tancerek wykonujących krakowiaka.

            Po zakończeniu części artystycznej na zielonych terenach przy szkole odbył się piknik rodzinny. Młodsi uczniowie mogli skorzystać z zabaw na świeżym powietrzu. Dostępna była nadmuchiwana zjeżdżalnia; do ich dyspozycji był również wodzirej, który poprzez prowadzone zabawy urozmaicił im czas. Dla wszystkich przygotowany został także poczęstunek: gorący bigos, fasolka, kiełbaski z gilla oraz słodkości w postaci ciast upieczonych przez mamy uczniów naszej szkoły.

       Swoją  obecnością  zaszczyciła  nas  też  kapela z Jaślan, która umilała czas uczestnikom pikniku.

         Obchody naszego święta dobiegły końca ok. godziny 19.00.

 

Poniżej: zdjęcia autorstwa p. Tomasza Młyńca zaczerpnięte ze strony Gminy Baranów Sandomierski