Finał projektu w Czudcu

Finał projektu w Czudcu

12.06.2018r. uczniowie biorący udział w projekcie "Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” wzięli udział w wycieczce do Czudca gdzie w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej odbyły się ciekawe warsztaty. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się różnych ciekawostek ze świata nauki,  techniki i innych dziedzin życia współczesnego człowieka.

W ramach podpisanej umowy o partnerstwie pomiędzy Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, a gminą Baranów Sandomierski uczniowie i nauczyciele z terenu gminy Baranów Sandomierskim, a mianowicie Zespól Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim uczestniczy w projekcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”.

Jednym z założeń projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Dzięki szkoleniom które odbyły się na przełomie sierpnia- października 2017 roku - 13 nauczycieli kształcenia ogólnego podniosło swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół jak również doskonaliło umiejętności z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy.

Nabyta wiedza i umiejętności przez uczniów w trakcie kursu pozwolą im efektywniej wykorzystać TIK w procesie nauczania i stworzą lepsze warunki do ich uczenia.

Projekt przewiduje również doposażenie szkoły uczestniczące w projekcie w pomoce dydaktyczne  oraz narzędzia TIK.

Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem  przyczyni się do efektywnego zrealizowania celów projektu.

Publiczna Szkoła w Baranowie Sandomierskim została ponadto wyposażona w urządzenia w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej.

Kolejnym zadaniem które przewiduje realizacja projektu są zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów dla 98 uczniów szkół realizujących program w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji cyfrowych. z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

W ramach projektu od 13 listopada 2017 r. rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim..

W ramach projektu dla wszystkich uczestników zajęć zostanie zorganizowany wyjazd edukacyjny do Parku nauki i Rozrywki – Krasiejów w którym uczniowie będą mogli doświadczyć praktycznego i niezwykle fascynującego wykorzystania najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych