Uroczyste obchody XV Dnia Papieskiego, Dnia Edukacji Narodowej oraz ósmej rocznicy nadania imienia ks. Jana Twardowskiego baranowskim szkołom.

Uroczyste obchody XV Dnia Papieskiego, Dnia Edukacji Narodowej oraz ósmej rocznicy nadania imienia ks. Jana Twardowskiego baranowskim szkołom.

W dniu 13 października 2015 r. społeczność szkolna Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim świętowała trzy ważne wydarzenia: XV Dzień Papieski, Dzień Edukacji Narodowej oraz ósmą rocznicę nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 Mszą św. odprawioną w kościele parafialnym przez ks. Pawła Zyśko. Szczególnymi gośćmi byli emerytowani nauczyciele, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w czasie nabożeństwa oraz w trakcie akademii. Około godziny 12.45 swój program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem p. Moniki Szczepan, p. Danuty Kasperczyk, p. Anety Michas i ks. Pawła Zyśko, zaprezentowali uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Na początek przypomnieli sylwetkę Ojca Świętego – Jana Pawła II w rocznicę wyboru na tron papieski. Tegoroczny XV Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny. Znalazło się tu wiele wspomnień, wierszy, piosenek i scen z życia Karola Wojtyły.Kolejny punkt akademii związany był z Dniem Edukacji Narodowej. W tej części uroczystości uczniowie mieli okazję wyrazić nauczycielom oraz pracownikom szkoły wdzięczność za trud i poświęcenie, z jakim codziennie przekazują im wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego startu w przyszłość.Talenty recytatorskie i wokalne uczniów przyczyniły się również do uświetnienia trzeciej części akademii – upamiętniającej ósmą rocznicę nadania imienia ks. Jana Twardowskiego baranowskim szkołom. Zarówno ksiądz Jan Twardowski, jak i Karol Wojtyła, byli wspaniałymi nauczycielami i wychowawcami, którzy potrafili przemawiać do serc i umysłów młodych ludzi. Te niesamowite cechy zostały w sposób szczególny zaakcentowane w zaprezentowanych utworach poetyckich oraz piosenkach. Całość występu artystycznego została uwieńczona prezentacją multimedialną przygotowaną przez ucznia klasy III A gimnazjum Jakuba Głowę, pod kierunkiem pani Anety Michas. Zebrani w kościele uczestnicy uroczystości przeżyli wiele wzruszających momentów dzięki pięknej recytacji młodzieży, poruszającemu śpiewowi scholi - prowadzonej przez uczennicę klasy II B Aleksandrę Solarską, a wreszcie wspomnieniom uwiecznionym na fotografiach  wyświetlanych na ekranie w postaci wspomnianej prezentacji. Na zakończenie akademii  głos zabrała pani dyrektor Maria Pietrzyk, która w swojej wypowiedzi również nawiązała do trzech świętowanych tego dnia wydarzeń. Złożyła serdeczne życzenia gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły oraz podziękowała nauczycielom i uczniom za przygotowanie uroczystości.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie nastąpił ciąg dalszy uroczystości. Swoją obecnością zaszczycili grono pedagogiczne: Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – pan Marek Mazur, komendant Policji w Baranowie Sandomierskim  – pan Robert Stępień, proboszcz tutejszej parafii – ks. Andrzej Machowicz oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Gospodarz gminy złożył pracownikom szkoły życzenia z okazji ich święta i wręczył zasłużonym Nagrody Burmistrza. Pani dyrektor Maria Pietrzyk poinformowała, kto z nauczycieli otrzymał Nagrodę Kuratora, jak również przyznała Nagrody Dyrektora wyróżniającym się pracownikom. Uroczystość zakończyła się skromnym poczęstunkiem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10