Działania Caritas

Działania Caritas

ROK SZKOLNY: 2017/2018

Opiekunowie: Dorota Szlęzak, ks. Paweł Zyśko

Członkowie władz SK CARITAS:

  • Martyna Kopańska – przewodnicząca
  • Maria Malinowska – z-ca przewodniczącej
  • Zuzanna Świstek - skarbnik

 

SIERPIEŃ – Szkolne Koło Caritas rozpoczyna działalność w nowym roku         szkolnym

27.08.2017r. – Caritas Diecezji Sandomierskiej uruchamia zbiórkę środków  na rzecz poszkodowanych w wyniku zniszczeń, jakie spowodowały burze i nawałnice, które w sierpniu przeszły nad Polską. Nasi wolontariusze w niedzielę po każdej mszy św.  zbierali   do puszek  pieniądze na rzecz osób poszkodowanych.

WRZESIEŃ – spotkanie organizacyjne

W pierwszym  miesiącu nowego roku szkolnego odbyło się spotkanie organizacyjne członków SK Caritas. Na spotkanie to  przyszli również uczniowie, którzy zainteresowani byli działalnością naszego koła i przejawiali chęć wstąpienia w szeregi naszej organizacji. Nowi członkowie  zapoznali się z ideą wolontariatu, czyli niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

PAŹDZIERNIK – spotkanie formacyjne

04.10.2017r. –na  spotkanie SK CARITAS przybył zaproszony  w-ce dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Krzysztof Tryk. Celem spotkania była mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Taka działalność ma uwrażliwić młodego człowieka na potrzeby tych , którzy żyją obok. Kształtowanie takiej  wrażliwości to niezwykle istotny element wychowania młodego pokolenia, na co zwracał uwagę  św. Jan Paweł II.  W tym względzie wyłaniają się dwa fundamentalne zadania: zachęcanie, przekonanie i umotywowanie młodych ludzi do pracy dobroczynnej oraz wskazanie im konkretnych pól działania. Nasi wolontariusze pod okiem ks. Krzysztofa  uczestniczyli w warsztatach, które miały im uświadomić w jaki sposób praca zespołowa może przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów.