Czas egzaminów

Czas egzaminów

Egzamin gimnazjalny 2018  

 

Egzamin gimnazjalny w 2018r.  składa się z trzech części i obejmuje:

I. w części pierwszej - humanistycznej–wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

II. w części drugiej –matematyczno - przyrodniczej –wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii

III. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego

Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 2018:

  • 18 kwietnia 2018r. (środa) - część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00– 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 80 min.) z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 – 90 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks.135 min.)
  • 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) – część matematyczno - przyrodnicza. Egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 – trwa 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 80 min.).  Egzamin z zakresu matematyki – godz. 11:00 – 90 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 135 min.)
  • 20 kwietnia 2018r. (piątek) – język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – godz. 9:00 – 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 80 min.) na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 – 60 minut (uczniowie z dostosowaniami – maks. 90 min.)