By mieć świadomość ryzyka, jakie niesie beztroskie korzystanie z Sieci…

By mieć świadomość ryzyka, jakie niesie beztroskie korzystanie z Sieci…

 Od pewnego czasu Internet stał się medium otwierającym drzwi do świata, w którym każdy może mieć dostęp do prawie każdej informacji, może komunikować się z inną osobą, ma wolność publikacji swoich przekonań oraz zapoznawania się z poglądami innych. Dzieci są niezwykle kompetentne w korzystaniu z różnorodnych możliwości tych technologii. Jednakże ich świadomość  różnorodnych zagrożeń i braku bezpieczeństwa jest stosunkowo niska. Przeciętny rodzic nie zdaje sobie sprawy, że np. komputer, Internet  czy telefon komórkowy mogą być źródłem przemocy czy uzależnienia, którego skutki społeczno – pedagogiczne są dramatyczne. By powiedzieć stanowcze NIE wszelkim zagrożeniom wynikającym z korzystania z nowych mediów nasza szkoła przystąpiła do projektu „CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI”, który jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu przez młodzież.

Zasadniczym celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu poprzez realizację szeregu kompleksowych i spójnych działań profilaktyczno-edukacyjnych.

Projekt składa się z kilku działań:

- Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli: „Nowoczesna profilaktyka wobec zagrożeń dla młodzieży płynących z sieci”.

- Warsztaty edukacyjne dla liderów młodzieżowych Rola lidera młodzieżowego
w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom rówieśników w środowisku cyfrowym”.

- Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w klasach realizowane przez liderów młodzieżowych.

- Szkolenie Rady Pedagogicznej.

- Prelekcja dla rodziców i opiekunów uczniów.

Adresatami projektu są uczniowie gimnazjum oraz klas V i VI szkoły podstawowej, nauczyciele i rodzice, natomiast realizatorem: Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Stalowej Woli na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Rolę szkolnych koordynatorów pełnią przeszkoleni w tym celu nauczyciele: mgr Ewa Monika Szczepan i mgr Agata Durda.