Bierzemy udział w konkursie współzawodnictwa schronisk

Bierzemy udział w konkursie współzawodnictwa schronisk
"Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie informuje, że w bieżącym roku organizowany jest 58. Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych. Celem współzawodnictwa jest inspirowanie dyrektorów, wychowawców i personelu pomocniczego schronisk młodzieżowych do stworzenia w swoich placówkach możliwie najlepszych warunków do zakwaterowania i pobytu dla młodzieży biorącej udział w wycieczkach, obozach wędrownych oraz różnych formach wypoczynku. Konkurs jest także znakomitą formą promocji wyróżnionych placówek zarówno na etapie oddziałowym jak również podczas podsumowania centralnego."