Atrakcyjnie w SKO

Atrakcyjnie w SKO

Oszczędzamy,

zdobywamy wiedzę,

jeździmy na wycieczki,

wygrywamy konkursy -

jednym słowem jesteśmy w SKO!

Szkolna Kasa Oszczędności SKO to program nauki systematycznego oszczędzania, który we współpracy z bankiem PKO BP funkcjonuje w naszej szkole od 2 lat. Obecnie do SKO w Zespole Szkół i Placówek należy 23 uczniów w wieku od 6-13 lat, którzy zgromadzili oszczędności w łącznej  kwocie 4500 zł. Pod opieką szkolnego opiekuna SKO p.J.Józwik oprócz możliwości oszczędzania uczniowie należący do SKO biorą udział w konkursach SKO oraz zdobywają wiedzę poprzez uczestnictwo w darmowych wycieczkach SKO. W ubiegłym roku szkolnym SKOwicze poznawali funkcjonowanie banku, dowiedzieli się jak rozpoznać podrobione pieniądze i jaką walutą operują poszczególne kraje. Tegoroczna wycieczka SKO obejmowała lekcję muzealną na temat bogacenia się okolicznej szlachty na przykładzie Rodu Tarnowskich. Uczniowie podczas tych ciekawych zajęć dowiedzieli się również kto w „dawnych czasach” wybijał monety i jak one wyglądały. Ponadto uczniowi zwiedzili Muzeum znajdujące się w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu. Tradycyjnie na koniec wycieczki szkolnej SKOwicze odwiedzili restaurację MCDonald’s, gdzie w miłej i przyjaznej atmosferze integrowali się.