Aktywnie w konkursach z języka polskiego

Aktywnie w konkursach z języka polskiego

Szkolny Konkurs Frazeologiczny „Z polszczyzną za pan brat”

Pod koniec maja odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Frazeologicznego
„Z polszczyzną za pan brat”. W tym roku szkolnym wzięli w niej udział chętni uczniowie
klas V, VI oraz VII.

Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na pytania zawarte w teście , który nie należał do najłatwiejszych…
Po laur  zwycięzcy sięgnęły trzy uczennice klasy siódmej:
Urszula Wilczyńska, zajmując I miejsce, Kamila BąkII miejsce oraz Martyna Grabowiecka, która uplasowała się na III miejscu.

Dyplomy uznania oraz nagrody książkowe zostaną wręczone laureatkom w czasie apelu podsumowującego pracę w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do udziału w następnej edycji konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

Gminny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły – Stefanie Kardynale Wyszyńskim

W dniu 29 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach, w związku z obchodami Święta Szkoły, odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły – Stefanie Kardynale Wyszyńskim.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Maria Koptyra, Kamila Bąk oraz Hanna Stępień – uczennice klasy VII a.

W trakcie rywalizacji konkursowej należało wykazać  się:

- znajomością biografii Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

- znajomością miejsc i osób związanych z postacią Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

- umiejętnością recytacji wybranego fragmentu tekstu „Zapiski więzienne”,

- znajomością filmu „Prymas. Trzy Lata z Tysiąclecia”,

- umiejętnością interpretacji myśli (cytatów) Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Po zaciętej, ale wyrównanej walce, nasze reprezentantki zajęły III miejsce.

Serdecznie gratulujemy!