XIX  Gminny Konkurs Piosenki

XIX  Gminny Konkurs Piosenki

7 maja 2019 roku już po raz XIX odbył się  Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej tym razem w pięknie odnowionej sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim.

Pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu jest Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim na czele z dyrektorem panią mgr Marią Pietrzyk. Współorganizuje go również Urząd Miasta i Gminy.

Kolejny, bo już XIX Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, obchodzonego na całym świecie  w rocznicę  uchwalenia aktu Czystego Powietrza oraz stworzenia Agencji Ochrony Środowiska.

 XIX tegoroczna edycja konkursu przebiega pod hasłem WYBIERZMY CZYSTE POWIETRZE. Tak więc od 19 już lat w Baranowie Sandomierskim dzieci i młodzież z wielkim zaangażowaniem – piosenką, recytacją strof poetyckich oraz pracami plastycznymi - uczcili piękno otaczającej nas przyrody i wyrazili szacunek dla niej.

Gospodarz spotkania, dyrektor ZSiP w  Baranowie  Sandomierskim pani Maria Pietrzyk dokonała uroczystego otwarcia imprezy i życzyła uczestnikom udanych wystąpień, a licznie zgromadzonej publiczności - wspaniałych wrażeń artystycznych i zadumy nad otaczającym nas światem.

Dyrektor szkoły serdecznie przywitała  młodych artystów, zgromadzoną publiczność oraz przybyłych gości:

- Jacka Rożka - Wicestarostę Powiatu Tarnobrzeskiego,

- Marka Mazura – Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,

- Janusza Wepsięcia –Wiceprezesa Zarządu Okręgu LOP w Tarnobrzegu

- Andrzeja Sycza – członka LOP w Tarnobrzegu

- Zofię Maziarz – Zarząd Okręgu LOP w Tarnobrzegu

- Dariusza Chemla –Prezesa Zarządu ZPWP w Baranowie Sandomierskim

- Zofię Badawikę –  kierownika GZUP w Baranowie Sandomierskim

- Krzysztof Pawlika – Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych w Baranowie Sandomierskim

 

Konferansjerkami zaś były uczennice klasy III a Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim – Aleksandra Stawiarska i Oliwia Romańczuk,  które zawsze były gotowe pomóc wszystkim uczestnikom na scenie oraz profesjonalnie wypełnili zadanie prowadzących to niezwykłe spotkanie.

Serdecznie przywitały zaproszonych gości i sponsorów, bez których organizacja święta piosenki i poezji ekologicznej byłaby niemożliwa. Do sponsorów konkursu należą:

-  Jacer Rożek - wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego,

-  Marek Mazur – Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,

-  Dariusz Chemel – Prezes Zarządu ZPWP w Baranowie Sandomierskim,

-  Witold Tryczyński -Pilkington Automotive Poland w Chmielowie,

-  Maria Gwoździowska- właścicielka Księgarni w Baranowie Sandomierskim,

-  Marcin Madej – właściciel sklepu sklep spożywczo-przemysłowy  Piekarnia Wiejska

-  Krystyna i Jarosław Krzemień – właściciele Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnychw Baranowie Sand.,

- Zarząd Ligii Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu

- Zofia Badawika - kierownik GZUP w Baranowie Sandomierskim

 

W konkursie wzięło udział 58 uczestników w 4 kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III oraz IV-VI  szkół podstawowych, a także klasy VII-VIII oraz III gimnazjum.

Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie:

Wojciech Gwoździowski- przewodniczący

 Zofia Maziarz, Andrzej Sycz, Krzysztof Pawlik, Janusz Wepsięć - członkowie

Prezentację piosenek ekologicznych rozpoczęła  najmłodsza grupa wiekowa - przedstawiciele 4 przedszkoli z terenu naszej gminy. Najmłodsi  artyści nie mogli się doczekać na swoje wystąpienia, które zostały przygotowane pod bacznym okiem pań przedszkolanek. Wysoki poziom występów przedszkolaków oczarował wszystkich – również komisję konkursową, która wszystkim 8 wykonawcom postanowiła przyznać zasłużone wyróżnienia, upominki oraz słodycze.

przedszkola wykonawcy piosenek tytuł piosenki
1. Publiczne Przedszkole

w Dąbrowicy

Nela Tworz

Nikola Ostrowska

Wiktoria Menklinger

„Motylek”
2.Publiczne Przedszkole

w Woli Baranowskiej

Maja Seruga „Stokrotka”
3.Publiczne Przedszkole

w  Skopaniu

Magdalena Jacek „Leśne ludki”
4.Publiczne  Przedszkole
w Baranowie Sandomierskim
Maja Kubik

Maja Wołczyńska

Amelia Smykla

„Ochroń Ziemię”

 

Do przepięknych występów swoich podopiecznych przygotowały panie: Barbara Krępa, Danuta Pławiak, Dorota Ozga, Katarzyna Kłek i Marzena Pietrasik.

Następną grupę wiekową stanowili uczniowie klas I – III szkół podstawowych. Swoje piosenki zaprezentowali uczniowie z 4 szkół.

Najwyżej został oceniony występ zespołu ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim – Leny Świstek, Leny Ślęzak i Aleksandry Durdy za wykonanie piosenki „Zielony dom”.

II miejsce w tej kategorii zdobył Dawid Skura reprezentant Szkoły Podstawowej z Woli Baranowskiej - filia w Durdach.
III miejsce  zdobyły Katarzyna Ścipień, Emilia Bożek i Aleksandra Galus  reprezentujące Szkołę Podstawową w Dąbrowicy.

Kolejna grupa wiekowa to uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej. Jury przyznało w tej kategorii  dwa pierwsze miejsca - ex aequo dla Wiktorii Wilk, Martyny Mrówczyńskiej, Kornelii Lis i Julii Burlikowskiej z akompaniamentem zespołu instrumentalnego ze Szkoły Podstawowej w Ślęzakach za wykonanie piosenki ”Moja planeta”  oraz Hanny Hałki ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy za „Żywioły”. II miejcse wywalczyły Aleksandra Stępień i Malwina Smykla ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim, III miejsce zajęła Natalia Skura, reprezentująca Szkołę Podstawową w Woli Baranowskiej.

W III – najstarszej kategorii wiekowej, obejmującej uczniów z klasy VII i VIII szkól podstawowych oraz III   gimnazjum, wzięła udział tylko jedna szkoła - Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim. I miejsce zajęła więc  Urszula Wilczyńska z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego Neon za piosenkę „Za mgłą”.

Nauczyciele opiekunowie nagrodzonych uczniów: Renata Malinowska, Magdalena Kucharska, Łukasz Jugo, Krystyna Idzik,  Beata Hynowska.

Na tym zakończyła się prezentacja piosenki ekologicznej. To był niezwykły koncert. Kolejnym punktem konkursu była recytacja strof poetyckich, z których płynęło przesłanie i troska o środowisko naturalne człowieka. W konkursie recytatorskim wzięło udział 9 recytatorów ze  szkół podstawowych i  gimnazjów.

W zmaganiach recytatorów z klas IV – VI szkoły podstawowej  I miejsce  zdobył uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim Nikodem Szala-Jagiełło za piękną recytację własnoręcznie napisanego wiersza  „Jak dbać o przyrodę”. II miejsce w tej kategorii wywalczyła Patrycja Cebula ze Szkoły Podstawowej w Ślęzakach , a III –  Amelia Pęk ze Szkoły Podstawowej w Woli Baranowskiej.

Wśród uczestników konkursu recytatorskiego z  klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum zdobywczynią I miejsca okazała się Lea Zając  z Woli Baranowskiej za interpretację fragmentu powieści „Chłopi”.  II miejsce wywalczyła Zuzanna Świstek z Baranowa Sandomierskiego, III miejsce zdobyła Wiktoria Marek ze Skopania.

Nauczyciele opiekunowie nagrodzonych uczniów: Danuta Lis,  Anna Cieśla, Danuta Kasperczyk, Agnieszka Skulska i Dorota Szala.

Wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście mogli także obejrzeć konkursową wystawę prac plastycznych: „Wybierzmy czyste powietrze”.
Oto zdobywcy I miejsca:

- w kategorii klas I – III szkoły podstawowej – Roksana Baran ze Szkoły Podstawowej w z Dąbrowicy,

- w kategorii klas IV – VI  szkoły podstawowej – Jagoda Gąsior ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy,

- w kategorii klas VII i VIII oraz III gimnazjum – Natalia Widuch ze Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

 

XIX Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej w Baranowie Sandomierskim dobiegł końca. Burmistrz Miasta i Gminy  pan Marek Mazur, wicestarosta powiatu tarnobrzeskiego pan Jacek Rożek oraz zaproszeni goście i komisja konkursowa wręczyli wszystkim uczestnikom Konkursu dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki, a laureaci otrzymali także dyplomy, nagrody książkowe oraz nagrody rzeczowe. Uhonorowani zostali także nauczyciele, którzy przygotowali swoich uczniów do występu – otrzymali z rąk burmistrza specjalne podziękowania. Wszystkie szkoły, które odpowiedziały na zaproszenie organizatorów Konkursu, otrzymały także żurawki - rośliny do ogródka szkolnego, a dzieci, młodzież i opiekunowie - poczęstunek. Podziękowano także organizatorom Konkursu: Marii Pietrzyk, Grażynie Stępień i Danucie Lis.

Podsumowując  XIX  już edycję  Konkursu, którego poziom artystyczny z roku na rok jest coraz wyższy, poddajmy się refleksji, dotyczącej szacunku do otaczającego nas świata, który niesie radość, zapewnia spokój oraz regeneruje siły i posłuchajmy, jak bije olbrzymie zielone serce przyrody.

Danuta Lis