Nowi SKOwicze

Nowi SKOwicze

SKO czyli Szkolna Kasa Oszczędności działa w ZSiP we współpracy z bankiem PKO od ubiegłego roku szkolnego. Inicjatywa ta  ma na celu edukację finansową dzieci i młodzieży oraz wyrabianie nawyku oszczędzania. Do SKO zapisują się uczniowie w wieku 6-13 lat, po wypełnieniu deklaracji przez Rodzica lub opiekuna prawnego. Cieszy nas fakt, że grono SKOwiczów powiększa się.

W bieżącym roku szkolnym dołaczyli do nas nowi członkowie: Julia Tarasińska z klasy 1a i Patryk Rojek z klasy 5a. Uczniowie, którzy przystąpili do SKO otrzymali książeczki oszczędnościowe oraz dostęp do darmowego konta internetowego.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów: PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO NAS!!!

 

Opiekun SKO: Joanna Józwik

nowi SKOwicze