Komunikat Dyrektora Szkoły.

Komunikat Dyrektora Szkoły.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960) od 9 listopada 2020 r.  obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół.

Uczniowie klas I – III przechodzą  na naukę zdalną.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych potrwa od 9 listopada do 29 listopada 2020r.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV - VIII zostaje wydłużone do 29 listopada 2020 r.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 - MS TEAMS.

Dyrektor Szkoły

Marek Kosior