1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

W tygodniu poprzedzającym dzień 1 listopada, każda z klas odwiedziła cmentarz parafialny w Baranowie Sandomierskim, w celu posprzątania mogił nauczycieli związanych z historią naszej placówki. Każda klasa sprawuje opiekę nad przydzielonym grobem,  polegającą na uprzątnięciu terenu , złożeniu kwiatów oraz zapaleniu zniczy na grobach byłych nauczycieli w Dniu Wszystkich Świętych. Jest to okazja do poznania losów postaci związanych z naszą szkołą i wspominania tych, którzy jeszcze do niedawna byli wśród żywych. Ponadto jest to lekcja historii dla uczniów, gdyż opieką objęte są również groby żołnierskie z czasów walk o przyczółek baranowsko – sandomierski. Chwila zadumy i wyciszenia pośród migoczących płomyków zniczy oraz barwnych chryzantem, skłania do refleksji nad kruchością ludzkiego życia i przemijaniem. Na fotografiach uwieczniono klasę I sprawującą opiekę nad grobami żołnierskimi z czasów II wojny światowej oraz klasę III B opiekującą się grobem p. Janiny Wnękowskiej - nauczycielki z czasów powojennych. Jedna z fotografii przedstawia grób pana Piotra Bary – kierownika Szkoły Ludowej w Baranowie Sandomierskim i jego żony  - nauczycielki p. Stanisławy Domiceli Bary żyjących w XIX wieku, których mogiłą opiekuje się w bieżącym roku szkolnym klasa IV.