Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2019/2020

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Dorota Krzemień Barszcz, p. Edyta Babiuch - Sroczyńska

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:

Zuzanna Świstek

Zastępczyni przewodniczącej:

Oskar Przybyło

Sekcja porządkowa:

Natalia Kułacz

Nikodem Szala-Jagiełło

Rok szkolny 2018/2019

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Dorota Krzemień Barszcz, p. Edyta Babiuch - Sroczyńska

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:

Oliwia Pluta

Zastępczyni przewodniczącej:

Oliwia Romańczuk

Sekcja porządkowa:

Wiktoria Krzemień

Dominik Badawika

Rok szkolny 2017/2018

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Dorota Krzemień Barszcz, p. Wioletta Stec-Kułacz

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Karol Sawicki

Zastępczyni przewodniczącej:

Oliwia Pluta

Sekcja porządkowa:

Aleksandra Stawiarska, Oliwia Romańczuk

Rok szkolny 2017/2018

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Dorota Krzemień Barszcz, p. Wioletta Stec-Kułacz

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
Aleksandra Solarska

Zastępczyni przewodniczącej:
Magdalena Hajnas

Sekcja porządkowa:
Alina Stec, Daria Ślęzak

img_23771