Samorząd uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Dorota Krzemień Barszcz, p. Wioletta Stec-Kułacz

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
Aleksandra Solarska

Zastępczyni przewodniczącej:
Magdalena Hajnas

Sekcja porządkowa:
Alina Stec, Daria Ślęzak

img_23771