PRZESIEWOWE KOMPUTEROWE BADANIA NARZĄDÓW ZMYSŁÓW

Badaniem będą objęci uczniowie klas I,II, III szkoły podstawowej- zgody rodziców będą rozdane przez wychowawców.

W zależności od możliwości czasowych badających (pracowników poradni PPP w Nowej Dębie) będzie możliwość przebadania osób chętnych ze starszych klas, mogą one odebrać deklaracje w sekretariacie. Badanie planowane jest w marcu.

            Badania prowadzone są za pomocą sprzętu najnowszej generacji i obejmują narząd słuchu, i wzroku. Umożliwiają wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii rozwojowych

Badania objęte są patronatem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie.

            Badania adresowane są do dzieci od 5 roku życia do ukończenia 18 r. ż. oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

            Działania prewencyjne w obrębie narządów zmysłów powinny być przedsięwzięte

w szczególności u dzieci:

  • rodziców z wadami wzroku, chorobami narządu wzroku,
  • rodziców z wadami słuchu, chorobami narządu słuchu,
  • rodziców w wadami narządu mowy,
  • z ryzyka dysleksji,
  • mających symptomy, mogące świadczyć o dysfunkcji narządów zmysłów,
  • mających widoczne trudności szkolne, edukacyjne.

            PAMIĘTAJMY – wczesne podjęcie diagnostyki stwarza szansę na szybką i skuteczną pomoc rehabilitacyjno – terapeutyczną oraz zapobiega istotnym problemom rozwojowym i trudnościom szkolnym.

            Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze szkołą., w celu wypełnienia Zgody Rodzica na wykonanie badań (konieczny jest PESEL dziecka).

            Badania będą wykonywane przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie.